Początek roku szkolnego Minister Hall

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
KATARZYNA HALL
DWM-I-Bp·068/5212011
Warszawa, 1 września 2011 r.

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Szanowni Dyrektorzy i Nauczycie uczący poza granicami Polski,
Przyjaciele polskiej oświaty za granicą,

rozpoczynamy dziś rok szkolny w szkołach polskich za granicą. Będzie to kolejny rok wytężonych wysiłków sprzyjających podtrzymywaniu polskiej tożsamości, znajomości języka polskiego oraz postaw patriotycznych i społecznych młodych Polaków poza granicami kraju.

Ten rok to szansa na wdrożenie własnych programów nauczania, dalsze doskonalenie zawodowe, stały kontakt z krajem poprzez opiekę odpowiednich instytucji i organizacji pozarządowych.

Ten rok to takie dalsze prace nad uporządkowaniem systemu kształcenia dzieci polskich za granicą, który zapewni uczniom polskim równy dostęp do jednolitego standardu edukacji uzupełniającej w języku polskim oraz będzie odpowiedzią na specyficzne potrzeby uczniów w różnych krajach.

Dla zapewnienia możliwie najlepszych efektów w edukacji niezbędne jest włączenie w ten proces wielu podmiotów. Dlatego właśnie rozpoczynający się rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony Rokiem Szkoły z Pasją.

Szkoła to nie tylko lekcje – to także współpraca z różnymi organizacjami w Polsce i kraju zamieszkania. Uczniowie zaangażowani w realizowane w szkołach projekty poszczególnych organizacji uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają pasje i talenty. Szkoła z ciekawą ofertą edukacyjną sprawia, że nauka jest dla uczniów szczególnie pasjonująca.

Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w życie placówki. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor, nauczyciele i ich uczniowie, ale takie rodzice i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje zrzeszające Polonię i Polaków za granicą oraz inne organizacje pozarządowe.

Pierwsze półrocze roku szkolnego upłynie pod hasłem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ten czas sprzyjać będzie promocji języka i kultury polskiej nie tylko w krajach Unii, ale także poza jej granicami. Zachęcam do wykorzystania tego czasu na upowszechnianie wiedzy o Polsce w lokalnych środowiskach.

Życzę, by rok 2011/2012 w szkołach z nauczaniem języka i w języku polskim poza granicami kraju przyniósł zadowolenie Nauczycielom z nauczania, Uczniom z uczenia się polskości, zaś organizacjom współpracującym ze środowiskami Polonii i Polaków satysfakcję z niesienia pomocy.
zobacz list w formie pdf Początek roku szkolnego Minister Hall

Polonijny Dzień Dwujęzyczności 2018

Patroni medialni Wierszowiska 2018

Ik Spreek Pools

Ik spreek Pools

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję