ROP

ROP – Rada Oświaty Polonijnej

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej. Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

m.in.

§ 2. Do zadań Rady należy:

  1. przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą;
  2. przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą;
  3. konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

czytaj… ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej

Skład Rady:

  1. Przewodniczący Rady – Pan Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
  2. członkowie Rady:

Oświadczenie uczestników pierwszego spotkania Rady Oświaty Polonijnej

19 lipca 2010,

W dniach 16-18 lipca 2010 roku obradowała w Warszawie Rada Oświaty Polonijnej powołana przez Ministra Edukacji Narodowej. Rada składająca się z przedstawicieli szkolnictwa polonijnego z całego świata oraz ekspertów edukacyjnych zajmowała się problemami kształcenia polskich dzieci poza granicami kraju. W posiedzeniu Rady uczestniczyła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, przedstawiciele parlamentu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Polskiej. Punktem wyjścia do dyskusji były propozycje MEN w sprawie zmian w systemie oświaty polskiej za granicą oraz projekty aktów prawnych. Zarówno strona społeczna jak ministerialna zgodziły się co do konieczności ścisłej współpracy przy wprowadzaniu zmian istotnych dla środowiska polonijnego. Uczestnicy spotkania uznali, że powołanie Rady stanowi ważny krok na drodze do uporządkowania stanu oświaty polskiej za granicą i zwiększa szanse edukacyjne polskich dzieci na emigracji.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych