Początek roku szkolnego Minister Hall

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
KATARZYNA HALL
DWM-I-Bp·068/5212011
Warszawa, 1 września 2011 r.

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Szanowni Dyrektorzy i Nauczycie uczący poza granicami Polski,
Przyjaciele polskiej oświaty za granicą,

rozpoczynamy dziś rok szkolny w szkołach polskich za granicą. Będzie to kolejny rok wytężonych wysiłków sprzyjających podtrzymywaniu polskiej tożsamości, znajomości języka polskiego oraz postaw patriotycznych i społecznych młodych Polaków poza granicami kraju.

Ten rok to szansa na wdrożenie własnych programów nauczania, dalsze doskonalenie zawodowe, stały kontakt z krajem poprzez opiekę odpowiednich instytucji i organizacji pozarządowych.

Ten rok to takie dalsze prace nad uporządkowaniem systemu kształcenia dzieci polskich za granicą, który zapewni uczniom polskim równy dostęp do jednolitego standardu edukacji uzupełniającej w języku polskim oraz będzie odpowiedzią na specyficzne potrzeby uczniów w różnych krajach.

Dla zapewnienia możliwie najlepszych efektów w edukacji niezbędne jest włączenie w ten proces wielu podmiotów. Dlatego właśnie rozpoczynający się rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony Rokiem Szkoły z Pasją.

Szkoła to nie tylko lekcje – to także współpraca z różnymi organizacjami w Polsce i kraju zamieszkania. Uczniowie zaangażowani w realizowane w szkołach projekty poszczególnych organizacji uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają pasje i talenty. Szkoła z ciekawą ofertą edukacyjną sprawia, że nauka jest dla uczniów szczególnie pasjonująca.

Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w życie placówki. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor, nauczyciele i ich uczniowie, ale takie rodzice i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje zrzeszające Polonię i Polaków za granicą oraz inne organizacje pozarządowe.

Pierwsze półrocze roku szkolnego upłynie pod hasłem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ten czas sprzyjać będzie promocji języka i kultury polskiej nie tylko w krajach Unii, ale także poza jej granicami. Zachęcam do wykorzystania tego czasu na upowszechnianie wiedzy o Polsce w lokalnych środowiskach.

Życzę, by rok 2011/2012 w szkołach z nauczaniem języka i w języku polskim poza granicami kraju przyniósł zadowolenie Nauczycielom z nauczania, Uczniom z uczenia się polskości, zaś organizacjom współpracującym ze środowiskami Polonii i Polaków satysfakcję z niesienia pomocy.
zobacz list w formie pdf Początek roku szkolnego Minister Hall

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych