O nas

Forum Polskich Szkół w Holandii powstało w dniu 30 września 1995 roku. Forum zrzesza 20 polskich szkół w Holandii.

Celem stowarzyszenia jest pielęgnowanie i krzewienie języka, kultury i tradycji polskich, głównie poprzez dydaktyczne i organizacyjne wspieranie polskich szkół działających na terenie Holandii.

Forum Polskich Szkół organizuje szkolenia dla nauczycieli uczących języka polskiego, pomaga w wyborze i nabywaniu materiałów dydaktycznych wydawanych w Polsce.

Organizacja ta utrzymuje kontakty z polskimi specjalistami z Polski. Dzięki wykładowcom z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, możliwe jest organizowanie spotkań szkoleniowych mających na celu wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli pracujących w zrzeszonych szkołach.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą Forum, jest integracja środowiska szkół polskich działających na terenie Niderlandów.

Organizowane są imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży, mające na celu pielęgnowanie i upowszechnianie bogatej polskiej kultury.

Stowarzyszenie Forum Polskich Szkół w Holandii jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i czujących więź z językiem, kulturą i tradycją polską.

Członkami zwyczajnymi Forum są polskie szkoły sobotnie, które posiadają swój indywidualny model organizacyjny, zależny od woli zarządu szkoły i oparty na zasadzie poszanowania różnorodności przekonań politycznych i religijnych.

Osoby indywidualne pragnące przystąpić do Forum Polskich Szkół otrzymują status członka sympatyka z głosem doradczym.

Mając na względzie przyjazne stosunki łączące Polaków i Holendrów, Stowarzyszenie wspiera działania służące wzajemnemu poznaniu się, tolerancji i zrozumieniu między społeczeństwami obu krajów.

Idea rozszerzania współpracy miedzy środowiskami polskimi i holenderskimi nabiera wielkiego znaczenia, zwłaszcza w perspektywie zjednoczenia Europy.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych