III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

„Młodzież polska na obczyźnie – zadanie edukacyjne” pod tym tytułem odbywał się od 07 do 11 września w Krakowie III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, gdzie jako przedstawiciel FPSN w Holandii reprezentowałem naszą społeczność oświatowo-polonijną.

Obradujący w Krakowie kongres, którego organizatorami byli m.in. Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska, odbył się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który zaszczycił nas swoją obecnością.

W licznych wystąpieniach uczestników z całego świata, również z Holandii, przedstawiciele środowisk polonijnych nie tylko podsumowali dotychczasowy dorobek wielu konferencji poświęconych oświacie polonijnej, ale także ocenili stan nauczania polskiej młodzieży za granicą.

Wskazane zostały główne problemy oraz sposoby ich rozwiązania. W programie kongresu znalazły się m.in. przygotowane przez ekspertów raporty prezentujące sposoby prowadzenia polityki edukacyjnej wśród swoich emigrantów przez kraje, które odnoszą na tym polu znaczące sukcesy. Pomocną wskazówką do działań na polu polepszenia naszej oświaty, może być raport dr. Jolanty Tatary z Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Lemont, IL (USA), która przedstawiła działania w zakresie polityki edukacyjnej rządów Grecji i Chin i zogniskowane są wokół promowania rodzimej kultury, przede wszystkim języka, na terenie Stanów Zjednoczonych. W tym celu w ramach obustronnej współpracy rządy tych państw powołały do życia szereg instytutów naukowych, których działalność rozwija się w myśl zasady Learning and Teaching. Raport – główne tezy (czytaj więcej…)

Liczba uczniów w społecznych, polskich szkołach sobotnich w Wielkiej Brytanii, wzrosła w ostatnim roku dramatycznie.Przedstawiła w swoim raporcie Małgorzata Lasocka z Polskiej Macierzy Szkolnej i jednocześnie Dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Londynie. Tę silną tendencję wzrostową obserwujemy od wielu lat i nic nie wskazuje, że stan ulegnie zmianie. Żyjemy w Europie opartej na swobodnym przepływie ludzi, otwartości kulturowej, społecznej, ekonomicznej i naukowej. Jak sprostad potrzebom polskich szkół w UK i wymaganiom uczniów i rodziców w ciągle zmieniającej się rzeczywistości? Różne formy szkolnictwa – doświadczenia brytyjskie (czytaj więcej…)

III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie zajął się przygotowaniem rekomendacji konkretnych działań, które zapewnią polskiej młodzieży w świecie dostęp do atrakcyjnych programów edukacyjnych, pomagających w utrwalaniu kontaktu z językiem i kulturą ojczystą. Zdaniem uczestników kongresu wykorzystanie zgłoszonych propozycji może stanowić przełom w realizacji zadań na rzecz współczesnych skupisk polskich emigrantów, w szczególności – na rzecz młodego pokolenia. Będzie ono wprawdzie wymagało uruchomienia znaczących środków finansowych, ale będzie to długofalowa inwestycja w kapitał ludzki.

Uczestnicy zebrani na  III Kongresie  uchwalili tzw. deklarację krakowską, w której przedstawili główne działania służące wsparciu  istniejących oraz powstających za granicą placówek polskiej i polonijnej oświaty.

DEKLARACJA „Krakowska” (czytaj…)

Zaproszeni goście, raporty i galerie zdjęć wszystko na stronie oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” czytaj więcej…

Historia KPTNnO:

Tomasz N. Karawajczyk

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych