Medal KEN 2023 – Patryk Beszterda 

Patryk Beszterda 

związany jest z Polską Szkołą Nijmegen- Arnhem od 2014 roku jako nauczyciel, przewodniczący zarządu i członek zarządu. Od zawsze praca w szkole polonijnej

była dla Patryka wielką pasją wykonywaną z zaangażowaniem i sercem. Patryk jest dobrym duchem szkoły i dzięki jego wewnętrznej motywacji szkoła przetrwała najcięższe czasy pandemii Covid-19.

Patryk Beszterda jest oddany pracy z dziećmi od początku swojej działalności. Jako

nauczyciel . . . → czytaj więcej: Medal KEN 2023 – Patryk Beszterda 

Medal KEN 2023 – Adrianna Beszterda 

Adrianna Beszterda 

związana jest z Polską Szkołą Nijmegen- Arnhem. W latach 2014-2022 Adrianna opracowywała jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej autorskie programy nauczania, które nie tylko w pełni wykorzystywała przy prowadzeniu lekcji, ale również w praktycznej edukacji i mentoringu nowych nauczycieli i asystentów nauczycieli. 

Adrianna jest szczerze oddana pracy z dziećmi polonijnymi. W każde zajęcia wkłada

dużo przygotowań i energii. Na jej zajęciach jest muzyka, polskie piosenki i literatura.

Pod kierunkiem . . . → czytaj więcej: Medal KEN 2023 – Adrianna Beszterda 

Medal KEN 2023 – Ksiądz Bartłomiej Małys TChr. 

Ksiądz Bartłomiej Małys TChr. 

Przyjechał do Holandii w 2000 roku obejmując probostwo w Polskiej Parafii

p.w.NMP Gwiazdy Morza w Rotterdamie. Ksiądz dał się poznać jako osoba, która doskonale potrafi łączyć obowiązki duszpasterskie z pracą polonijną. Od samego też początku szczególną opieką otoczył przy parafialną Polską Szkołę im. H.Sienkiewicza. Już w pierwszych tygodniach swojej pracy w parafii rozpoczął remont dwóch istniejących wtedy sal lekcyjnych, podnosząc . . . → czytaj więcej: Medal KEN 2023 – Ksiądz Bartłomiej Małys TChr. 

Medal KEN – Magdalena Domańska- van Dijk

Magdalena Domańska- van Dijk

wieloletnia działaczka społeczna w Holandii, nauczycielka pedagog, dyrektorka szkoły, koordynatorka inicjatyw polonijnych w Niderlandach. Do Holandii przyjechała w 1996 roku. Od roku 2002 do dzisiaj (21 lat!) czynnie działa w środowisku oświaty polonijnej, angażuje się także w inne projekty społeczne.

Pierwsze kroki w oświacie polonijnej stawiała w Polskiej Szkole Parafialnej w Rotterdamie, początkowo jako nauczyciel i organizator zajęć pozalekcyjnych, a następnie jako członek . . . → czytaj więcej: Medal KEN – Magdalena Domańska- van Dijk

Medal KEN 2023 – Aleksandra Sterk-Rasińska

Aleksandra Sterk-Rasińska

w grudniu 1994 roku wspólnie z 4 innymi inicjatorami: Barbarą Sitkowską-Białecką,

Dorotą Hulsenboom-Perłowską, Wojciechem Nawarą i Anną Rijk, założyła Polską Szkołę w Tilburgu, przez kilka lat była członkinią zarządu szkoły. Cele, które przyświecały założycielom to organizowanie lekcji i zajęć dodatkowych dla dzieci z polskich i polsko-holenderskich rodzin, mieszkających na terenie Holandii i pobliskiej Belgii, po to aby doskonalić znajomość języka polskiego, zapoznawać dzieci z kulturą polską . . . → czytaj więcej: Medal KEN 2023 – Aleksandra Sterk-Rasińska

Nasze wydarzenia

Konkurs fotograficzny

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych