Zjazd Nauczycieli Polonijnych Ostróda 2017

Po raz siódmy w Ostródzie na Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód Zachód – Łączy nas Polska” spotkali się nauczyciele z całego świata. Holandię po raz drugi reprezentowała Agnieszka Lonska, prezes Forum Polskich Szkół w Holandii i dyrektor PS Osstoja, po raz trzeci obecne były na zjeździe Ewa Wasińska- Stok z PS Groningen oraz Gabriela Drwal z PS Lokomotywa. W zjeździe uczestniczyło ponad stu nauczycieli polonijnych z 22 krajów (m.in. Argentyna, Białoruś, Estonia, Francja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Kazachstan, Norwegia, Rosja, USA, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy)
Organizatorem było Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”oraz Kongres Oświaty Polonijnej, organizacja zrzeszająca środowiska oświatowe z całego świata.

Zjazd otworzyła pani minister Anna Zalewska, która swoje słowa skierowała do nauczycieli: „Polonia koncentruje się wokół szkoły. To właśnie Wy, nauczyciele, jesteście odpowiedzialni za Polonię (…) Dzisiaj uczymy się pracować razem, nie traktujemy Polonii jako projektów, eventów i elementów. Kancelaria prezydenta, senat, Ministerstwo Spraw Zagranicznych już pracują ze sobą razem”. „Nauczyciele polonijni to wyjątkowi ludzie”- podkreśliła minister Anna Zalewska.

Jolanta Tatara, prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej powiedziała, że spotkania polonijne mają wielką tradycję, są świetną okazja do wymiany doświadczeń między ludźmi którzy oświatą polonijna się zajmują, ale spoglądają na nią z różnych punktów widzenia. (…). Podkreśliła, że w obliczu zmieniających się potrzeb emigracji konieczne są nowe rozwiązania. „niezbędna jest rządowa, całościowa, długofalowa strategia edukacyjna dla polonijnych nauczycieli i dla polonijnych uczniów, tak by podejmowane projekty nie pozostawały oderwanymi od siebie, wyrywkowymi działaniami”.

Elementem inauguracji zjazdu była także uroczysta Gala wręczenia nagród imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego dla Polonijnego Nauczyciela Roku. Spośród 54 zgłoszeń wyłoniono trzech nauczycieli. W kategorii szkolnych punktów konsultacyjnych nagrodę przyznano pani Ilonie Szliter-Wyzińskiej ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Laureatką w kategorii szkół społecznych działających w ramach systemu oświaty danego kraju została pani Wacława Iwanowska. Polonijnym Nauczycielem Roku w kategorii szkół społecznych została pani Justyna Bereza, która od 2013 roku prowadzi liceum „Ogniwo” w Trenton, New Jersey.

Spotkanie wypełnione było wykładami, warsztatami dla nauczycieli w których podkreślano ważną rolę nauczycieli polonijnych oraz szkół poza granicami Polski nie tylko w edukacji,ale i wychowywaniu polonijnych dzieci. Szkoły często stanowią centra wokół których gromadzi się Polonia w poszukiwaniu polskości, edukacji, kultury i wsparcia w różnych dziedzinach życia. Uczestnicy mieli czas na kuluarowe rozmowy z ekspertami, przedstawicielami rządu i organizacji pozarządowych. Najcenniejsza była wymiana doświadczeń którymi nauczyciele i działacze z różnych stron świata chętnie się dzielili. Można było spojrzeć na swój kraj i swoją działalność z innej perspektywy, naładować akumulatory, zainspirować się i zmotywować do dalszej działalności.

autor: Agnieszka Lonska

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych