Zasada członkostwa szkół w FPSN

Forum Polskich Szkół w Holandii to jedyna w Holandii dachowa organizacja zrzeszająca wszystkie zainteresowane współpracą szkoły polonijne.

FPSN powstało w 1995 roku, jako oddolna inicjatywa działających wówczas szkół, aby łączyć środowisko, ułatwić wymianę doświadczeń i współpracę, wyznaczać wspólne cele i kierunki rozwoju oświaty polonijnej. Te cele realizujemy od 25 lat! Przez wszystkie lata działalności zrzeszaliśmy większość działających szkół polonijnych.

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM?
Każda szkoła polonijna działająca w Holandii, która zgłosi chęć członkostwa i spełnia kryteria!

KRYTERIA CZŁONKOSTWA:

  • Kryteria opisane są szczegółowo w zasadach członkostwa TUTAJ, do najważniejszych należą:
  • rejestracja działalności w Holandii (stowarzyszenie, fundacja, inny rodzaj działalności)
  • rejestracja na portalu polska-szkola.pl
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych z przedmiotów ojczystych w wymiarze co najmniej 60 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego
  • prowadzenie zajęć dla dzieci przynajmniej w przedziale 6-12 lat
  • posiadanie programu nauczania opartego na Podstawie Programowej dla uczniów polonijnych za granicą
  • uczestniczenie nauczycieli i kadry szkoły w szkoleniach doskonalących

Zasady czlonkostwa w FPSN (2020)

ZAPRASZAMY do kontaktu i do wspólnej pracy. Razem możemy więcej!

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych