Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii – kadencja 2021-2023

11 kwietnia 2021 odbyło się online Walne Zebranie Szkół członkowskich Forum Polskich Szkół w Holandii. Zarząd w składzie: Agnieszka Lonska, Gosia Lubbers-Dąbrowska, Kasia Kiszkiel, Marta van der Haagen podsumował dwuletnią kadencję oraz przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności FPSN za ubiegły rok. Uczestnicy dyskutowali nad bieżącymi sprawami, planami na przyszłe miesiące, wizją rozwoju i promocją szkół polonijnych w Holandii. Protokół z zebrania oraz sprawozdania zostały przesłane do szkół członkowskich.
W czasie zebrania odbyły się także wybory zarządu na nową, dwuletnią kadencję. Wszystkie zgłoszone kandydatury zostały przyjęte większością głosów.

Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii, na kadencję 2021-2023 przedstawia się następująco:
Agnieszka Lonska
Małgorzata Lubbers-Dąbrowska
Katarzyna Kiszkiel
Marta van der Haagen
Renata Truś
Wiktoria Przybyła

Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii- kadencja 2021-2023

Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii- kadencja 2021-2023

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych