Zapraszamy do udziału w Wierszowisku 2019 – uwaga zmieniony regulamin!

Plakat Wierszowiska 2019

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w 19-stym Festiwalu Poezji dla Dzieci Wierszowisko. Festiwal odbędzie się 24 marca 2019 roku, w teatrze ‘t Mozaiek w Wijchen. Temat kolejnego Wierszowiska brzmi: Podróże małe i duże.

Do udziału w Wierszowisku 2019 zapraszamy w tym roku aż 20 szkół członkowskich FPSN.

Wierszowisko to nasze największe wydarzenie. Celem festiwalu jest przede wszystkim dobra zabawa, możliwość zaprezentowania się na prawdziwej scenie, udoskonalenie zdolności recytatorskich i aktorskich, poznanie polskiej poezji dla dzieci. Konkursowi towarzyszą często duże emocje, warto jednak pamiętać i mówić o tym dzieciom, że nie nagrody są najważniejsze, a sam udział.

Występy jak co roku odbywają się w dwóch kategoriach – indywidualna i zbiorowa. Występy indywidualne to recytacja przez uczestników wybranych wierszy. Zgodnie z regulaminem rekwizyty, stroje NIE są dodatkowo punktowane – ale naturalnie wpływają na tzw ogólne wrażenie jurorów.

Kategoria zbiorowa to występ grupy maksymalnie 25 osobowej, ale nie mniejszej niż 5 osób. Występy grupowe to małe formy teatralne często ze scenografią, choreografią, muzyką, efektami specjalnymi. Regulaminowo również dodatkowe efekty NIE są punktowane. Co trzeba też podkreślić, występ zbiorowy może być także recytacją jednego wiersza przez uczestników, choć większość szkół prezentuje występy wg scenariusza zbudowanego na wielu tekstach. Wszystko jest jednak kwestią wyboru szkoły i choć rzeczywiście przygotowanie przedstawienia wg autorskiego scenariusza wymaga więcej pracy niż recytacja jednego wiersza, to regulaminowo obie formuły są poprawne i mogą ze sobą konkurować. Nie jesteśmy w stanie wprowadzić dodatkowych kategorii czy zaostrzyć kryteriów występów, zwłaszcza że najważniejszym celem Wierszowiska jest wspólny występ dzieci na scenie.

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 17.1.2019. Bardzo prosimy o dotrzymanie tego terminu. Ułatwi nam to znacznie organizację wydarzenia, na początku lutego zamawiać będziemy nagrody dla uczestników, przygotowywać dyplomy, scenariusze.

 W załączniku dwa formularze zgłoszeniowe. Jeden wypełnia przedstawiciel szkoły, ten prosimy odesłać do 17.01. Kolejny formularz jest dla rodziców, każdy rodzic wypełnia formularz dla swojego/ swoich dzieci (jeden formularz dla każdego dziecka). Zapisanie dziecka na Wierszowisko jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zasad oraz wyrażeniem zgody na udostępnienie danych oraz wizerunku dziecka. Forumularze rodziców przechowuje szkoła, my prosimy o skany. Prosimy o dopełnienie tej formalności przez szkoły.

Regulamin Wierszowiska 2019 również w załączniku. Zwracamy uwagę na zmiany w regulaminie. Zmieniliśmy kategorie wiekowe, podnosząc też wiek uczestników do 14 lat. Zwiększyliśmy liczbę uczestników w kategorii występ grupowy oraz określiliśmy minimalną liczbę uczestników występu grupowego na 5 osób. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Ponownie prosimy o opłatę za udział w wysokości €5,- za występującego ucznia (bez względu na to czy występuje tylko w jednej czy w dwóch kategoriach).  Uczestnicy otrzymają medal, dyplom, upominek. Co roku pozyskujemy fundusze na wydarzenie, nie wszystkie koszty jesteśmy jednak w stanie pokryć z dotacji.

Tradycyjnie Festiwalowi towarzyszy konkurs plastyczny Wierszowiskowy, który tym razem organizuje Polska Szkoła z Amersfoort. Informacje na temat konkursu są na naszej stronie internetowej. Rozesłaliśmy je również e-mailem. Temat taki sam jak Wierszowiska: Podróże małe i duże.

Tak jak w roku ubiegłym FPSN będzie miało swój stolik w holu teatru. Chętne szkoły mogą przygotować plakatu wielkości A3 na którym można zaprezentować działalność szkoły. Forma dowolna- mogą to być zdjęcia, rysunki, opisy, ulotki szkoły. Przygotowane plakaty rozwiesimy w teatrze w Wijchen w dniu Wierszowiska.

Jak co roku poszukujemy także darczyńców. Osoby lub firmy które chciałyby wesprzeć darowizną nasze wydarzenie mogą zgłosić się reklama@wierszowisko.com lub na info@wierszowisko.com. Prosimy o Państwa pomoc w tej sprawie.

Zachęcamy także do śledzenia aktualności na temat Wierszowiska 2019 na naszej stronie poświęconej festiwalowi www.wierszowisko.com oraz na profilu na facebooku

Organizatorzy/ zarząd FPSN:

Agnieszka Lonska, Małgorzata Lubbers-Dąbrowska, Katarzyna Kiszkiel, Marta van den Haagen

Informacje, pytania: info@wierszowisko.com lub info@fpsn.nl

Formularz zgłoszeniowy na Wierszowsko 2018 (rodzice)

Formularz zgloszeniowy uczestników na Wierszowisko 2019

Regulamin Wierszowisko ZMIANA 2018

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych