Wręczenie medali KEN – Urszula van der Wee-Kuchnicka

Dzień Edukacji Narodowej w Holandii odbył się 6 listopada 2022 w Memoriale Maczka w Bredzie. Za wieloletnią pracę na rzecz oświaty polonijnej oraz wyjątkowe zasługi medale Komisji Edukacji Narodowej wręczone zostały 15 polonijnym nauczycielom i działaczom.

Urszula van der Wee-Kuchnicka

Od 2010 roku związana jest z Polską Szkołą w Tilburgu w latach 2011- 2014 wiceprzewodnicząca, a w latach 2014-2020 jako przewodnicząca. Z zaangażowaniem kontynuowała misję założycieli szkoły.

Wspierała rowzój polskiego języka wśród dzieci i młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia zamieszkałych w Holandii. W okresie od 2011 do 2020 liczba uczniów szkoły wzrosła z 25 do ponad 100. Najważniejszym wkładem Urszuli było przekształcenie Polskiej Szkoły w Tilburgu ze stowarzyszenia bez formy prawnej w fundację o statusie prawnym. Ułatwiło to współpracę z innymi organizacjami.

Szkoła pod zarządem Urszuli van der Wee-Kuchnickiej wspierała polską kulturę i tradycję przez liczne uroczystości: obchody Niepodległości Polski, Narodowe Czytanie, andrzejki, polską wigilię, akcje charytatywne, karnawał, wielkanoc, uroczystości upamiętniających udział polskich żołnierzy w działaniach z okresu II wojny światowej i wyzwalania terenów Holandii, odwiedzanie cmentarzy polskich żołnierzy. Pod zarządem Urszuli uczniowie Polskiej Szkoły w Tilburgu startowali w licznych konkursach i zajmowali czołowe miejsca. m.in.: Konkurs recytatorski Wierszowisko, Wierszowiskowy Konkurs Plastyczny, Polonijny Konkurs Fotograficzny FPSN, Polonijne Dyktando Beneluxu, akcji Młody Ambasador Polski szkolne konkursy historyczne i plastyczne.

Współpracowała z polskimi i holenderskimi organizacjami: Ambasadą RP w Hadze, Forum Polskich Szkół w Holandii, polską parafią w Brabancji, gminą Tilburg, z którą uzgodniła obecność Polskiej Szkoły w Tilburgu na liście instytucji, gdzie rodziny o niskich dochodach mogą ubiegać się o dofinansowanie zajęć.

TUTAJ relacja fotograficzna, którą przygotował Andrzej Truś

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych