Wręczenie medali KEN – Tomasz Karawajczyk

Dzień Edukacji Narodowej w Holandii odbył się 6 listopada 2022 w Memoriale Maczka w Bredzie. Za wieloletnią pracę na rzecz oświaty polonijnej oraz wyjątkowe zasługi medale Komisji Edukacji Narodowej wręczone zostały 15 polonijnym nauczycielom i działaczom.

Tomasz Karawajczyk

Przez 11 lat związany z Holandią, gdzie od początku pobytu był silnie zaangażowany w środowisku polonijnym na rzecz krzewienia języka polskiego i kultury polskiej. Początkowo jako nauczyciel w szkołach sobotnich: od 2004 w Hadze. 

Następnie związany z Rotterdamem jako nauczyciel i zastępca przewodniczącego szkoły. Wraz z zarządem szkoły koordynował placówką, która w latach 2004-2008 miała ponad 80 dzieci. Od 2008 związany ze szkołą w Nijmegen, a także  zaangażowany w promowanie pamięci o polskich żołnierzy gen. St. Sosabowskiego. Przygotował przy wsparciu finansowym Ambasady RP w Hadze rewitalizację wystawy o Generale Sosabowskim. 

Tomasz związany był przez lata z Forum Polskich Szkół w Holandii. Wszedł w skład zarządu FPSN w 2009 r. Był koordynatorem warsztatów dla nauczycieli polonijnych. Współinicjator powołania  Kongresu Oświaty Polonijnej, w pierwszej kadencji sekretarz, w drugiej wiceprezydent zarządu KOP. Powołany do Rady Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 2010-2015. Brał udział w pracach nad tworzeniem podręcznika „Włącz Polskę”. Zasiadał w jury międzynarodowego konkursu „Być Polakiem”. Współorganizator jedenastu edycji Wierszowiska. Pomógł zorganizować siostrzany festiwal Wierszowiska w Anglii. Otrzymał tytuł Polonusa Roku 2012 w kategorii Młody Polak Sukcesu.

W 2013 r.  przeprowadził się do Niemiec, w dalszym ciągu wspierał Polonię w Holandii. Od 2014 przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Dortmundzie.

W 2017 r. wraz z rodziną przeprowadził się do Polski i w nadal pozostaje otwarty na Oświatę Polonijną w Holandii. Przez ostatnie lata zdalnie konsultuje projekty, wspiera organizatorów wydarzeń polonijnych oferując darmowe usługi graficzne.

TUTAJ relacja fotograficzna, którą przygotował Andrzej Truś

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych