Wręczenie medali KEN – Małgorzata Lubbers-Dąbrowska

Dzień Edukacji Narodowej w Holandii odbył się 6 listopada 2022 w Memoriale Maczka w Bredzie. Za wieloletnią pracę na rzecz oświaty polonijnej oraz wyjątkowe zasługi medale Komisji Edukacji Narodowej wręczone zostały zasłużonym 15 polonijnym nauczycielom.

Małgorzata Lubbers-Dąbrowska

Od 1999 roku związana jest z Polską Szkołą im. K. Makuszyńskiego w Bredzie, najpierw jako rodzic dzieci i nauczyciel, potem jako członek i przewodnicząca zarządu szkoły. Jest również prezesem Polskiej Szkoły w Roosendaal. Wiceprezeska Forum Polskich Szkół w Holandii.

Małgorzata zajmuje się organizacją pracy szkół, programem nauczania oraz dba o dobre relacje z otoczeniem, zapraszając Holendrów do poznawania polskiej kultury organizując wspólne wydarzenia. Dba o utrzymanie kolekcji polskich książek w lokalnej bibliotece. Małgorzata organizuje również dni informacyjno- integracyjne skierowane do rodziców dzieci ze szkoły i okolicznych mieszkańców.

Dzięki inicjatywie Małgorzaty dzieci z Polskich Szkół w Bredzie i Roosendaal biorą czynny udział w corocznych obchodach wyzwolenia Bredy.

Od czerwca 2013 Małgorzata jest członkiem zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii. Od 2015 jest wiceprezeską zarządu. Współorganizuje szkolenia dla nauczycieli polonijnych w Holandii. Jest odpowiedzialna za wizerunek medialny Forum i relacje z innymi organizacjam. Gosia pomagała oraganizacji Stichting Kerk en Samenleving przez wiele lat organizować dwutygodniowe wakacje w Holandii dla dzieci ze Śląska.

Od 2012 roku zasiadała w jury konkursu Polonusa czyli Polaka Roku w Holandii, reprezentując FPSN, a od 2019 r. jest jurorką w konkursie Być Polakiem. Ogromnym sukcesem okazał się zorganizowany przez Małgorzatę w 2013 r Dzień sąsiada. Gdy w Holandii mówiono negatywnie o Polsce, Gosia udowodniła, że obok siebie mogą mieszkać Polacy i Holendrzy.

Małgorzata jest też inicjatorką konkursu dla dzieci polonijnych Polska w obiektywie polonijnego dziecka. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2014 roku i brały w niej udział polonijne dzieci z Holandii. Po kilku latach konkurs rozrósł się i stał się wydarzeniem międzynarodowym.

TUTAJ relacja fotograficzna, którą przygotował Andrzej Truś

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych