Wręczenie medali KEN – Katarzyna Kiszkiel

Dzień Edukacji Narodowej w Holandii odbył się 6 listopada 2022 w Memoriale Maczka w Bredzie. Za wieloletnią pracę na rzecz oświaty polonijnej oraz wyjątkowe zasługi medale Komisji Edukacji Narodowej wręczone zostały 15 polonijnym nauczycielom i działaczom.

Katarzyna Kiszkiel

W 2009 roku związała się z Polską Szkołą w Tilburgu jako rodzic, następnie wolontariusz. W latach 2011-2014 była Przewodniczącą Zarządu, a w latach 2014-2017 Wiceprzewodniczącą. Członkini zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii.

Przez lata pracy w szkole wraz z pozostałymi członkami zarządu Katarzyna pracowała nad ciągłym doskonaleniem jakości nauki mając na uwadze program nauczania zgodny z podstawą programową MEN. Katarzyna odpowiadała za sprawną organizację zajęć szkoły oraz dbała o dobre relacje z rodzicami i otoczeniem.

W latach 2011-2013 Katarzyna była członkiem komisji rewizyjnej Forum Polskich Szkół w Holandii. W 2013 roku Kasia została wybrana przez szkoły członkowskie do zarządu Forum. Jako skarbnik Katarzyna odpowiada za poprawność dokumentacji finansowej, przygotowuje rozliczenia, wnioski projektowe, umowy oraz budżety.

Jako członek zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii Kasia czynnie uczestniczy we wszystkich pracach Forum współorganizując rozmaite wydarzenia, m.in. Festiwal Polskiej Poezji dla dzieci „Wierszowisko”, szkolenia dla nauczycieli oraz liczne konkursy dla dzieci.

Kasia była m.in. członkiem i wolontariuszem stowarzyszenia „Polonia Breda”, które dba o podtrzymywanie pamięci o polskich żołnierzach w rejonie oraz o pielęgnowanie polskiej kultury i wzmacnianie kontaktów polsko-holenderskich.

Największą nagrodą za nakład pracy Kasi jest rozwój Polskiej Szkoły w Tilburgu.

Do osiągnięć Kasi należy zarządzanie wieloma dużymi projektami, zarówno w Polskiej Szkole w Tilburgu jak i w Forum Polskich Szkół w Holandii.

TUTAJ relacja fotograficzna, którą przygotował Andrzej Truś

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych