Wręczenie medali KEN – Ewa Wasińska

Dzień Edukacji Narodowej w Holandii odbył się 6 listopada 2022 w Memoriale Maczka w Bredzie. Za wieloletnią pracę na rzecz oświaty polonijnej oraz wyjątkowe zasługi medale Komisji Edukacji Narodowej wręczone zostały 15 polonijnym nauczycielom i działaczom.

Ewa Wasińska

Rozpoczęła pracę z dużym zaangażowaniem w Polskiej Szkole Groningen w 2012r. Ewa Wasińska jest autorką programu nauczania w szkole, była także aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia Groningen.

Jest doświadczoną polonistką, posiadającą liczne kwalifikacje dodatkowe, dzięki czemu prowadziła także zajęcia logopedyczne. Jej uczniowie dwa razy zdobyli nagrodę senatora na Wierszowisku (Festiwalu Polskiej Poezji Dziecięcej w Holandii), a także dwukrotnie uczestniczyli w finale Dyktanda Polonijnego w krajach Beneluksu. Dzięki pracy pani Ewy dzieci z rodzin polskich i mieszanych mają możliwość kontaktu z językiem polskim oraz poznania polskiej historii i tradycji. 

W latach 2015-2016 Ewa Wasińska była liderem Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu, na które to stanowisko została powołana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Była organizatorką i uczestniczką wielu szkoleń i konferencji dla nauczycieli polonijnych. Do sukcesów pani Ewy Wasińskiej należy 4 miejsce w konkursie na Najlepszego Nauczyciela Polonijnego na Świecie organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnoty Polskiej. 

Jest także członkiem Polskiej Sekcji Levende Talen, organizacji wspierającej i promującej język polski w Holandii. Ewa Wasińska jest autorką licznych publikacji metodycznych w Polsce i w Holandii. Odznaczona w Polsce Srebrnym Krzyżem Zasługi  w 2000 r. za zasługi dydaktyczno-wychowawcze. Obecnie nauczycielka w Polska Misja Katolicka Groningen.

TUTAJ relacja fotograficzna, którą przygotował Andrzej Truś

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych