Wręczenie medali KEN – Barbara Sitkowska-Białecka

Dzień Edukacji Narodowej w Holandii odbył się 6 listopada 2022 w Memoriale Maczka w Bredzie. Za wieloletnią pracę na rzecz oświaty polonijnej oraz wyjątkowe zasługi medale Komisji Edukacji Narodowej wręczone zostały 15 polonijnym nauczycielom i działaczom.

Barbara Sitkowska-Białecka

Dokonała wielkiego wkładu w wspieranie języka polskiego i krzewienie kultury polskiej w Holandii. Była w 1994r. inicjatorką i współzałożycielką Polskiej Szkoły w Tilburgu. Była jej przewodniczącą w latach 1994- 1997 oraz 1999- 2003.  

W latach 1995- 1997 pani Barbara była współinicjatorka, współzałożycielka i członkiem zarządu Stowarzyszenia Forum Polskich Szkół w Holandii, organizacji dachowej zrzeszającej zainteresowane szkoły polonijne w Holandii. Była członkinią Komisji Rewizyjnej przy FPSN w latach 1997 – 2002, a także pomiędzy 1996 – 1998 i 2003 – 2008 nauczycielką Polskiej Szkoły w Tilburgu. 

Dzięki współpracy pani Barbary m.in z Aleksandrą Sterk, Dorotą Hulsenboom, Anną Rijk, Wojciechem Nawarra, Peterem Hulsenboom, Małgorzatą Loots, Elżbietą van de Ven i Elżbietą Rodenburg wszystkie te działania zakończyły się sukcesem. Realizacja działań edukacyjnych, treści programowe i dydaktyczne, współpraca między zarządem, nauczycielami a rodzicami – wszystko to czyniła z dużym zaangażowaniem i wyczuciem, zawsze dając sama jak najlepszy przykład.  Oprócz lekcji języka polskiego w Polskiej Szkole w Tilburgu Barbara Sitkowska dbała, aby szkoła prowadziła wiele zajęć dodatkowych umożliwiających dzieciom i ich rodzicom kontakt z polskimi tradycjami i kulturą

Barbara Sitkowska- Białecka samodzielnie opracowała podręcznik “Skrypt do nauczania w szkołach polskich w Holandii”, który powielony w Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie w 1998 roku służył za podstawę do nauki języka polskiego w początkach Polskiej Szkoły w Tilburgu jak również w innych polskich szkołach działających w Holandii.

TUTAJ relacja fotograficzna, którą przygotował Andrzej Truś

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych