Walne Zebranie szkół należących do FPSN, kwiecień 2019

7 kwietnia 2019 odbyło się coroczne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Forum Polskich Szkół w Holandii. W spotkaniu uczestniczyło 36 przedstawicieli szkół polonijnych zrzeszonych w FPSN. Spotkanie odbyło się w Polskiej Szkole Osstoja w Oss. Powitaliśmy w naszym gronie dwie nowe szkoły, które w spotkaniu uczestniczyły po raz pierwszy – Polską Szkołę w Apeldoorn oraz Polską Szkołę w Helmond.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności oraz raport finansowy za miniony rok. Podsumowano także dwuletnią kadencję obecnego zarządu. Nowych kandydatur nie zgłoszono, a wszyscy obecni członkowie zarządu zgłosili gotowość do podjęcia się pracy przez kolejną kadencję. W wyborach wszystkie kandydatury przyjęto jednomyślnie. 
 
W kolejnej części obecni dokonali ewaluacji minionych wydarzeń i imprez organizowanych przez FPSN. Zgłoszono wiele postulatów i wniosków, które na pewno ułatwią naszą pracę, współpracę między szkołami i funkcjonowanie szkół. Ustaliliśmy plany na kolejne miesiące. 2020 rok to ważne jubileusze FPSN, 20 lecie Wierszowiska oraz 25-lecie Forum Polskich Szkół w Holandii. Przed nami także wiele wydarzeń organizowanych przez szkoły. Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na naszej stronie oraz w kalendarzu Forum dostępnym tutaj.
 
Popołudnie spędziliśmy na szkoleniu adresowanym do zarządów, szczególnie do nowych zarządów. Tematyka dotyczyła organizacji pracy, wymogów formalnych, zatrudniania i rozliczania kosztów wolontariuszy, a także promocji szkół. Szkolenie przeprowadziła Agnieszka Lonska. Będziemy kontynuować tą tematykę przy okazji kolejnych spotkań. 
 
Pełne sprawozdanie oraz materiały ze szkolenia zostaną wysłane szkołom na adresy e-mail. 
 
Dzień był owocny, obrady przebiegały w dobrej atmosferze, a dyskusje były konstruktywne i wartkie. Dużym powodzeniem cieszył się przygotowany w tym roku przez Kasię Kiszkiel pyszny lunch. Dziękujemy wszystkim za obecność, za zaufanie i miłe słowa kierowane do zarządu, za cenne uwagi i dobrą, pozytywną energię, którą było czuć tego dnia. 
 
Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii, kadencja 2019-2021 w składzie: 
Agnieszka Lonska, Małgorzata Lubbers-Dąbrowska, Katarzyna Kiszkiel, Marta van der Haagen
 
 
 
foto. Emilia Świderska

Wakacyjny konkurs fotograficzny

Wierszowisko 2020 wspierają

Ik Spreek Pools

Ik spreek Pools

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję