Walne Zebranie szkół należących do FPSN, kwiecień 2019

7 kwietnia 2019 odbyło się coroczne Walne Zebranie członków stowarzyszenia Forum Polskich Szkół w Holandii. W spotkaniu uczestniczyło 36 przedstawicieli szkół polonijnych zrzeszonych w FPSN. Spotkanie odbyło się w Polskiej Szkole Osstoja w Oss. Powitaliśmy w naszym gronie dwie nowe szkoły, które w spotkaniu uczestniczyły po raz pierwszy – Polską Szkołę w Apeldoorn oraz Polską Szkołę w Helmond.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności oraz raport finansowy za miniony rok. Podsumowano także dwuletnią kadencję obecnego zarządu. Nowych kandydatur nie zgłoszono, a wszyscy obecni członkowie zarządu zgłosili gotowość do podjęcia się pracy przez kolejną kadencję. W wyborach wszystkie kandydatury przyjęto jednomyślnie. 
 
W kolejnej części obecni dokonali ewaluacji minionych wydarzeń i imprez organizowanych przez FPSN. Zgłoszono wiele postulatów i wniosków, które na pewno ułatwią naszą pracę, współpracę między szkołami i funkcjonowanie szkół. Ustaliliśmy plany na kolejne miesiące. 2020 rok to ważne jubileusze FPSN, 20 lecie Wierszowiska oraz 25-lecie Forum Polskich Szkół w Holandii. Przed nami także wiele wydarzeń organizowanych przez szkoły. Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na naszej stronie oraz w kalendarzu Forum dostępnym tutaj.
 
Popołudnie spędziliśmy na szkoleniu adresowanym do zarządów, szczególnie do nowych zarządów. Tematyka dotyczyła organizacji pracy, wymogów formalnych, zatrudniania i rozliczania kosztów wolontariuszy, a także promocji szkół. Szkolenie przeprowadziła Agnieszka Lonska. Będziemy kontynuować tą tematykę przy okazji kolejnych spotkań. 
 
Pełne sprawozdanie oraz materiały ze szkolenia zostaną wysłane szkołom na adresy e-mail. 
 
Dzień był owocny, obrady przebiegały w dobrej atmosferze, a dyskusje były konstruktywne i wartkie. Dużym powodzeniem cieszył się przygotowany w tym roku przez Kasię Kiszkiel pyszny lunch. Dziękujemy wszystkim za obecność, za zaufanie i miłe słowa kierowane do zarządu, za cenne uwagi i dobrą, pozytywną energię, którą było czuć tego dnia. 
 
Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii, kadencja 2019-2021 w składzie: 
Agnieszka Lonska, Małgorzata Lubbers-Dąbrowska, Katarzyna Kiszkiel, Marta van der Haagen
 
 
 
foto. Emilia Świderska

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych