Walne zebranie szkół FPSN

Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii zaprasza przedstawicieli szkół członkowskich na coroczne, Walne Zebranie. Przypominamy, że zgodnie ze statutem i warunkami członkostwa w Forum obecność na Walnym Zebraniu jest prawem, a zarazem obowiązkiem każdej ze szkół członkowskich. Ponieważ w tym roku odbędą się także wybory – przypominamy, że każda ze szkół ma 2 głosy.

Spotkanie odbędzie się online, w aplikacji Zoom, w niedzielę 11 kwietnia 2021, w godzinach 11:00-13:30

Tegoroczne zebranie, którego porządek obrad załączniku poniżej, będzie składało się z kilku części:
sprawozdawczej, na której podsumujemy miniony rok działalności zarządu przedstawiając raport merytoryczny i finansowy
wyborczej, bo mijają właśnie 2 lata kadencji obecnego zarządu. W załączniku jest formularz za pomocą którego można zgłosić kandydata do pracy w zarządzie oraz informacje o tym jak zarząd pracuje i czego oczekujemy od kandydata. Zgłoszenia przyjmujemy do 20.03. Później kandydatów przedstawimy szkołom, tak aby na zebraniu dokonać wyboru przez głosowanie. BARDZO gorąco zachęcamy i prosimy o włączenie się w prace zarządu. Kandydat może zgłosić się sam (z poparciem swojej szkoły), może zgłosić go szkoła (za zgodą kandydata). Pracą w zarządzie dzielimy się wg ustaleń między członkami zarządu. Szczegóły w załączniku.
dyskusyjnej, w czasie której będziemy mogli porozmawiać na zgłoszone (wcześniej!) tematy. Na koniec zostawiamy czas na wolne wnioski, swobodne rozmowy (dla chętnych)

Wszystkie zgłoszenia (kandydatów do zarządu, wolne wnioski, zgłoszenia przedstawicieli) przyjmujemy do 20.03.2021.
Po tej dacie wyślemy szkołom uzupełniony o wnioski porządek obrad, listę kandydatów oraz pozostałe dokumenty (sprawozdania).

DODATKOWE INFORMACJE w wysłanych mailach. Prosimy o ich przeczytanie.

Formularz zgłoszenia udziału w zebraniu: https://forms.gle/X568ZiUW1kgCrcmg8

 

 

Walne Zebranie Członków Forum Polskich Szkół w Holandii, 11-04-2021

Adres: ONLINE/ ZOOM

Proponowany porządek obrad:

11.00 rozpoczęcie spotkania. Prosimy o wpisanie swojej obecności w udostępnionym dokumencie.

11:00 – 11:45 CZĘŚĆ I sprawozdawcza

  1. Rozpoczęcie zebrania, zarząd FPSN
  2. Zatwierdzenie sprawozdania z Walnego Zebrania z kwietnia 2020
  3. Sprawozdanie z działalności Forum za rok 2020 (do kwietnia 2021)
  4. Sprawozdanie finansowe za rok 2020
  5. Zatwierdzenie raportu finansowego 2020 przez Walne Zebranie
  6. Raport Komisji Rewizyjnej za sprawozdanie za rok 2019 i 2020

11:45 -12:00 CZĘŚĆ II wyborcza

  1. Wybory do zarządu FPSN na kadencję 2021-2023 spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów (zgłoszonych do 20.03.2020)

Przerwa 10 minut

12:10 – 12.40 CZĘŚĆ III dyskusyjna – WNIOSKI SZKÓŁ

  1. Propozycje imprez i wydarzeń na kolejne miesiące zarząd FPSN
  2. Rozpatrzenie wniosków i propozycji, które wpłynęły na adres sekretariatu (do 20.03.2021).

12.30 -13.30/14:00 CZĘŚĆ IV dyskusyjna dodatkowa – WOLNE WNIOSKI

1. Czas na dyskusję, rozmowę, dodatkowe sprawy – dla chętnych.

INNE:
– Spotkanie odbędzie się w języku polskim

 

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych