Wakacyjny konkurs fotograficzny 2015 „Polska w obiektywie polonijnego dziecka”

plakat II konkurs fotograficzny (2)

 

Już po raz drugi Forum Polskich Szkół w Holandii organizuje konkurs fotograficzny dla polonijnych dzieci: „Polska w obiektywie polonijnego dziecka”. 

Adresatami są  wszystkie dzieci polonijne mieszkające w Holandii, które pasjonują się fotografią i podczas wakacji lubią robic zdjęcia.

Zasady są proste: wystarczy zrobić w Polsce zdjęcie, które będzie przedstawiało Polskę- polskie zwyczaje, krajobrazy, ludzi, zabytki, miasta, budynki… Nie stawiamy ograniczeń- to ma być Polska oczami dziecka!

Z nadesłanych zdjęć jury wyłoni 10 laureatów – zdjęć najpiękniejszych miejsc w Polsce.

Zachęcamy do wzięcia udziału! Na zdjęcia czekamy do 30.09.2015

pod adresem konkursfotograficznyFPSN@gmail.com

 

 

Nadesłane prace będą oceniane przez następujące grono jurorów:

Waldemar Pankiw   PNKV Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne

Anna Karahan    Link to Poland

Andrzej Pawluszek    Polska Organizacja Turystyczna w Amsterdamie

Daniel Kempisty     Fotograf

Małgorzata Lubbers-Dąbrowska    Forum Polskich Szkół w Holandii

 

Partnerami konkursu są również Miasto Świnoujscie oraz SPK – Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Amabasadzie RP w Hadze

 

Regulamin II Wakacyjnego konkursu fotograficznego 2015

„POLSKA W OBIEKTYWIE POLONIJNEGO DZIECKA”

 1. Organizatorem Konkursu jest Forum Polskich Szkół w Holandii zwane dalej organizatorem
 2. Fundatorem nagród jest Forum Polskich Szkół oraz sponsorzy
 3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci polonijne w wieku 3-15 lat mieszkające na terenie Holandii zwane dalej uczestnikami
 4. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie w Polsce fotografii przedstawiającej Polskę
 5. Do zdjęcia należy dołączyć tytuł oraz krótki opis zdjęcia zawierający informacje, co zdjęcie przedstawia oraz kiedy i gdzie zostało wykonane oraz dane dziecka które wykonało zdjęcie : imię i nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania w Holandii, e-mail kontaktowy .
 6. Na konkurs uczestnik może nadesłac maksymalnie trzy fotografie wykonane samodzielnie.
 7. Zdjęcia należy przesyłać na e-mail: konkursfotograficznyFPSN@gmail.com
 8. Zdjęcia zostaną opublikowane na portalu FPSN na facebooku oraz naszej stronie internetowej.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią 2015 roku.
 10. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.
 12. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że:
  akceptuje niniejszy Regulamin;
  • jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób na zdjęciu na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik
 13. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z przedsięwzięciem Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
 14. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.
 15. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy

Zobacz również Wakacyjny Konkurs Fotograficzny 2014 oraz Zwycięzcy konkursu 2014 i Wszystkie nadesłane na konkurs 2014 zdjęcia

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych