„UCZYMY SIĘ JAK UCZYĆ” W SZKOŁACH POLONIJNYCH

zdjęcie Ewa Wasinska „UCZYMY SIĘ JAK UCZYĆ” W SZKOŁACH POLONIJNYCH


„Im bardziej kocha się własną mowę i im lepiej się ją zna, tym bardziej jest się wrażliwym na tajemnice i bogactwa innego języka” ( Etienne Barilier )

 

            Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych

To kolejne poważne wyzwanie dla nauczycieli polonijnych, ale i dla jej organizatorów. Z tą ofertą edukacyjną wystąpił Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach projektu „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (…). Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach. Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności zaplanowano zrealizować w trzech etapach.

  1. etap szkolenia stacjonarnego w ramach Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych przebiegał w dn. 27.06 – 5.07.2015 w Ostródzie. Udział w kursie wzięła wąska grupa nauczycieli i dyrektorów placówek polonijnych ( 19 osób ) z wielu krajów Europy: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Litwy, Rosji, Białorusi i Ukrainy; Francji i Włoch.

Bogaty program szkoleniowy zakładał poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji liderskich, nawiązywania międzynarodowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń z działalności szkół polonijnych. Tygodniowy program Akademii był bardzo szeroki, obejmował swą tematyką np. nabycie umiejętności interpersonalnych, zagadnienia metodyczne w pracy z dziećmi dwujęzycznymi, radzenie sobie z konfliktami i zakłóceniami oraz budowanie warsztatu lidera.

Kadrę merytoryczną stanowiły prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska – specjalista z zakresu dwujęzyczności, dr hab. Marta Korendo z UP – specjalista z zakresu zaburzeń poznawczych u dzieci dwujęzycznych; Zdzisław Hofman – znawca metodyki nauczania, aktywnych metod zarządzania; Sławomir Prusakowski – psycholog, trener, wykładowca SWPS; Beata Kozikowska – aktorka, trenerka ekspresji osobistej i komunikacji; Agata Urbańska, doświadczony nauczyciel, wykładowca, trener, współautorka wielu projektów edukacyjnych.

Program Akademii był bardzo bogaty, ale i niezwykle napięty. Pierwszego dnia poznaliśmy sposoby skutecznej autoprezentacji, by móc zidentyfikować swoje mocne strony i uskutecznić indywidualną wiarygodność. Kolejne dwa dni poświęcone były bilingwizmowi. Wśród wielu istotnych zagadnień znalazły się techniki komunikacyjne w nauce języka polskiego jako drugiego i jako obcego oraz diagnoza psychologiczna dzieci dwujęzycznych.

Dr hab. Marta Korendo wprowadziła nas w zagadnienie wczesnej nauki czytania oraz nauczania literatury, kultury polskiej a także programowania języka polskiego jako drugiego i obcego.

Doskonałe były zajęcia z tablicą interaktywną, komputerem, internetem i komunikacją ICT. Przekonaliśmy się, jak skutecznie i ciekawie można wykorzystywać w pracy nauczyciela polonijnego technologie informacyjne. Poznaliśmy znaczenie terminów digitalnego tubylca i digitalnego imigranta. Tę fascynującą sferę edukacji ukazała nam pani Agata Urbańska, wieloletni pracownik ODN w Elblągu.

Oferta edukacyjna IPN, przedstawiona przez panią Kamilę Sachnowską, omawiała projekty aktualnie realizowane przez Instytut – „Opowiem ci o wolnej Polsce”, „Kamienie Pamięci”, „Patroni naszych ulic”. Poznaliśmy również atuty gier historycznych, które pozwalają bawiąc się przyswajać wiedzę historyczną.

Najbardziej angażujące i mobilizujące do aktywnej pracy były dwuipółdniowe warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji liderskich prowadzone przez znanych już nam trenerów, panów Zdzisława Hofmana i Sławomira Prusakowskiego. Te warsztaty kładły silny akcent na rolę integracji w budowaniu zespołu, hasło „bez relacji nie ma edukacji” sprawdziło się jak najbardziej. Dlatego też wypracowaliśmy wspólnie kontrakt, który posłużył jako aktywna metoda przyspieszania procesu integracji. W dalszym toku szkolenia poznaliśmy Cykl Kolba, kwestie nauczania polisensorycznego, aktywnego cyklu uczenia się, efektywności nauczania. Strategia radzenia sobie ze stresem, z konfliktami i zakłóceniami oraz budowanie warsztatu lidera zamknęły pierwszy etap cyklu warsztatowego Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych.

Tak wyglądała dydaktyczna strona warsztatów, nadmienić jeszcze trzeba, zorganizowano nam komfortowe warunki do zdobywania wiedzy liderskiej i budowania relacji interpersonalnych. Zakwaterowani byliśmy w Domu Polonii, który z roku na rok zaskakuje modernizacją. Pokoje są tu wygodne i estetyczne. Sale wykładowe: Konferencyjna, Sarmacka, Kominkowa i Wileńska znajdują się w tymże hotelu, co ułatwia dotarcie i punktualność. Sala jadalna błyszczy czystością, serwuje smakowite obiadki; a domowe ciasta pieszczą zmysły ( np. zielony tort! ).

Wyjątkową atmosferę zjazdu na pewno implikowała sprawna organizacja przedsięwzięcia. Nad wszystkim czuwał wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, pan Dariusz Piotr Bonisławski, dyrektor ODN. Dbał o komfort edukacji i nasze bezpieczeństwo. Swoją obecnością gospodarza podnosił rangę wydarzeń. Inaugurując szkolenie zapoznał nas z metodami i formami wsparcia nauczycieli polonijnych. Przedstawił założenia i cele programowe Akademii – przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę moderatorów zmiany, , doradców, mentorów w środowiskach polonijnych za granicą oraz zwiększenie samodzielności lokalnych społeczności polonijnych. A skoro priorytetem była integracja grupy ( zgodnie z hasłem „bez relacji nie ma edukacji” ), toteż wspólnie z Prezesem uczestniczyliśmy w Dniach Ostródy, autokarowej wycieczce do Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach, w żegludze po kanale. Wręczenie dyplomów odbyło się przed ostatnią, uroczystą kolacją, którą uświetnił koncert gitarowy. Dyplomy Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych są przepustką i deklaracją dalszej współpracy w ramach sukcesywnego tworzenia placówek metodycznych w poszczególnych krajach.

 

Na zakończenie należy podkreślić, że wyjątkowo serdeczną atmosferę „Sarmatii” tworzyli także ludzie tam zatrudnieni. Uśmiechnięci, życzliwi, zawsze gotowi do pomocy. Dyrektor hotelu, urocza pani Małgosia uczestniczyła wraz z nami w życiu kulturalnym. Zaproponowała fascynujący film „Whiplsh”, rywalizowała z nami o punkty w kręgielni, pokazała Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie i prowadziła gimnastykę poranną. Pomyślała także o relaksie po dniach intensywnej nauki – zorganizowała nam rejs po Kanale Elbląskim…

Wszystko to spowodowało, że staliśmy się naprawdę zintegrowaną grupą, pełną przyjażni, sympatii wzajemnej; radości i życzliwości. Po otrzymaniu dyplomów, nie pobiegliśmy pakować kufry, ale pakowaliśmy naszą wiedzę do komputerów, iPodów, płyt CD, … Chcieliśmy jeszcze pobyć ze sobą… A niewątpliwy wpływ na takie więzi i wrażenia miało też piękno Warmii i Mazur. Ostróda powstała na wyspie rzecznej, utworzonej przez ramiona Drwęcy. Tą rzeką wiedzie szlak kajakowy do Wisły. A jeśli ktoś nie pływa, może spacerować…nad bajecznym Jeziorem Drwęckim…

 

tekst i zdjęcie Ewa Wasińska – Stok

nauczyciel w Polskiej Szkole w Groningen

( Holandia )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych