Świadectwa szkolne

swiadectwaOd kilku lat Polskie Szkoły Społeczne zrzeszone w Forum Polskich Szkół w Holandii mają możliwość wydawania świadectw szkolnych na drukach przygotowanych przez FPSN. Na świadectwach znajdują się: wykaz nauczanych przedmiotów, frekwencja uczęszczania na zajęcia, dodatkowe osiągnięcia oraz opisowa ocena. Świadectwa mają jedynie charakter informacyjny, potwierdzają że dziecko chodziło do polskiej szkoły a dzięki opisowej ocenie określają jakie umiejętności i wiedzę, i na jakim poziomie, dziecko osiągnęło.
Świadectwa są dla uczniów potwierdzeniem całorocznej pracy, nagrodą- zwłaszcza jeśli uczeń musi zasłużyć na świadectwo choćby odpowiednio wysoką frekwencją na zajęciach. Nasze świadectwa zdecydowanie podnoszą też prestiż naszych szkół w oczach rodziców i dziecka, są miłą pamiątką, ale też informacją zwrotną dla rodziców czy kolejnych nauczycieli dziecka czy to w Holandii czy w Polsce, że dziecko realizowało program uzupełniający dla uczniów polskich za granicą.

Świadectwa nie mają jednak prawnego znaczenia, nie są jednoznaczne z tymi, które wydają szkoły w Polsce dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w polskich placówkach. Nie mogą takie być ponieważ Polskie Szkoły Społeczne realizują program uzupełniający, w niewielkim wymiarze godzin. Podstawowy obowiązek szkolny uczniowie realizują w lokalnych szkołach holenderskich, w szkołach polonijnych uzupełniając wiedzę o przedmioty ojczyste czyli Język Polski, wiedzę o Polsce, geografię, historię, polską kulturę, obyczajowość i tradycje. To za mało aby uzyskać świadectwo promocyjne, takie samo jak wydają szkoły w Polsce.

Czy jednak świadectwa z mocą prawną są naszym dzieciom niezbędne? Nie. Naukę w szkołach polonijnych można podjąć na każdym etapie, bez względu na to czy dziecko ma 4, 6 czy 9 lat. Jeśli uczeń wraca do Polski to świadectwo jakiejkolwiek polskiej szkoły za granicą nie jest podstawą przyjęcia czy odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Nie ma obowiązku aby dziecko posiadało świadectwo z jakiejkolwiek szkoły polonijnej.

Po powrocie do Polski uczeń zostanie przyjęty do szkoły na podstawie:
świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą (szkołę w lokalnym systemie nauczania czyli holenderską) oraz ewentualnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

W przypadku różnic programowych czy językowych szkoła w Polsce powinna zorganizować dodatkowe zajęcia wyrównawcze, jednak jakiekolwiek oficjalne, pełnoprawne świadectwo z polskiej szkoły nie jest niezbędne aby zostać przyjętym do szkoły w Polsce w okresie kiedy dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym. (źródło: http://powroty.gov.pl/dzieci-w-szkole-10066)
Najważniejsze są więc wiedza, kompetencje językowe dziecka, stopień znajomości języka polskiego, kontakt z żywym językiem polskim i polonijnymi rówieśnikami a to wszystko oferują Polskie Szkoły Sobotnie w Holandii. Świadectwa potwierdzą pracę dziecka w polonijnej szkole, ale są miłym dodatkiem a nie konieczną formalnością.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych