Spotkanie przedstawicieli ROP w MEN

fot. A. Grochola

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas spotkała się 28.09.2012 z przedstawicielami Rady Oświaty Polonijnej, organizujących edukację dla polskich dzieci poza granicami kraju.

– Państwo polskie musi reagować na coraz większą liczbę młodych Polaków za granicą poprzez dopasowanie systemu edukacji do potrzeb w konkretnym miejscu. Nie zawsze jest to możliwe wyłącznie w edukacji formalnej – podkreślała minister. – Dlatego w strategii rozwoju dotyczącej polityki zagranicznej państwa i wspierania obywateli poza krajem przewidziane są różne formy nauczania, jak szkolne punkty konsultacyjne prowadzone przez MEN, czy nauczanie na odległość. Chcemy także wspierać organizacje i instytucje, które organizują edukację w inny sposób, np. szkoły polonijne organizacji społecznych. Taka różnorodność form stanowi szansę na dotarcie do większej liczby uczniów z ofertą edukacyjną – dodała minister.

Przypominamy, że od 2012 roku zmieniły się zasady wspierania Polonii a co za tym idzie oświaty polonijnej. Środki na wspieranie edukacji organizowanej przez polonijne organizacje społeczne, którymi wcześniej dysponował Senat znajdują się obecnie w budżecie MSZ. Z budżetu MEN z kolei są finansowane Szkolne Punkty Konsultacyjne przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych.

Na spotkaniu – z przedstawicielami Rady Oświaty Polonijnej minister podkreśliła, że najistotniejszą sprawą jest to, by jak największą grupa młodzieży miała kontakt z językiem polskim bez względu na to, czy w przyszłości wróci do kraju, czy pozostanie za granicą.

– Z głębi serca chcę państwu podziękować za pracę, którą wykonujecie. Edukacja instytucjonalna jest mało elastyczna. Na szczęście jest wielu takich jak państwo Polaków, którzy nie tylko żyją za granicą ale też myślą o innych, którzy tam mieszkają. Wiążę z Państwa działalnością wielkie nadzieje i nie wyobrażam sobie podejmowania działań bez konsultacji z Państwem – zapewniła minister Szumilas.

Na wspieranie oświaty polonijnej MEN wydaje rocznie ok. 40 mln zł. Przy polskich placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych funkcjonuje 73 tzw. Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, których uczy się ponad 14 tys. uczniów. W zeszłym roku szkolnym około 100 tys. uczniów kształciło się za granicą w szkołach społecznych, prowadzonych przez organizacje zrzeszające szkoły i nauczycieli lub przez stowarzyszenia rodziców, np. w USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie jest liczna Polonia. Działają również przy parafiach, np. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Argentynie czy na Ukrainie.  Oficjalnie od 22-24 czerwca 2012 r. istniej Kongres Oświaty Polonijnej. Jest to samorządna organizacja przedstawicieli oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. KOP jest ciałem konsultacyjnym, reprezentacyjnym i doradczym, mającym za zadanie wypracowywać koncepcje i rozwiązania wspierające rozwój oświaty polskiej za granicą, we współpracy z działającymi w Polsce instytucjami parlamentarnymi, rządowymi i pozarządowymi. [przyp. FPSN]

Dzięki nowoczesnym narzędziom internetowym języka polskiego uczyć mogą się również pojedynczy polscy uczniowie przybywający z rodzicami z daleka od zorganizowanych miejsc edukacji polskiej np. w Polinezji Francuskiej, czy Singapurze. Unikalny projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji za Granicą (ORPEG) – Otwarta Szkoła, jest realizowany od kwietnia 2010 roku działa on w 35 krajach na świecie dla uczniów od 6 do 19 lat. Dzięki tej platformie e-learningowej uczniowie mogą kontynuować naukę w języku ojczystym zgodnie z polską podstawą programową. Jednocześnie lekcje on-line są formą wsparcia dla uczniów realizujących naukę w systemie kształcenia na odległość w szkołach ORPEG w uzupełniającym i ramowym programie nauczania. Projekt „Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących” jest realizowany przez ORPEG dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość na MEN.gov.pl

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych