Słowniczek zatroskanych rodziców małego ucznia

Często dopiero słabe oceny sygnalizują rodzicom, że ich dziecko ma trudności w nauce. Ten krótki artykuł pomoże im w zrozumieniu specyficznych trudności, które mogą dotyczyć ich dzieci. Podstawowe terminy przestawia poniższy słowniczek: DYSLEKSJA ROZWOJOWA– są to specyficzne trudności w opanowaniu czytania i pisania. Jeżeli dziecko nie może opanować tych umiejętności, mimo stosowania odpowiednich metod nauczania i dobrych warunków środowiskowych to może to być związane z dysleksją.

Podstawowe objawy dzieci z dysleksją to:

 1. słabe postępy w nauce czytania;
 2. mylenie liter, które mają podobny kształt;
 3. mylenie liter o podobnym brzmieniu;
 4. opuszczanie lub mylenie wyrazów podczas czytania;
 5. opuszczanie całych zdań przy czytaniu;
 6. zgadywanie końcówek wyrazów przy czytaniu;
 7. nagminne robienie błędów przy przepisywaniu;
 8. duża ilość pomyłek w interpunkcji i błędów gramatycznych;
 9. „zlewanie” liter w wyrazach;
 10. zachodzenie wyrazu na wyraz przy pisaniu;
 11. „wychodzenie” poza marginesy.

Dzieci z dysleksją mają zazwyczaj problemy z zachowaniem. Podstawowe z nich to:

 • unikanie odpowiedzi;
 • problemy z utrzymaniem rytmu, słabe poczucie kierunku, problemy z łapaniem przedmiotów i podskokami;
 • niewyraźna wymowa;
 • symulowanie chorób;
 • uczenie się na pamięć.

DYSGRAFIA – są to trudności w opanowaniu techniki pisania. Dysgrafia objawia się niskim poziomem graficznym dziecka, na tyle nieczytelnym, że mamy trudności z odczytaniem większości wyrazów.

DYSORTOGRAFIA – są to problemy z opanowaniem poprawnej pisowni, szczególnie ortografii i reguł gramatycznych.

DYSKALKULIA – to zaburzenie zdolności matematycznych. Dyskalkulia ma swoje przyczyny we wrodzonych nieprawidłowościach części mózgu, które odpowiadają za zdolności matematyczne.

Dzieci mające tego typu trudności wymagają specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz codziennego wsparcia i wspólnej pracy z najbliższymi. Rodzice dzieci z trudnościami, ale nie tylko, powinni w odpowiedni sposób zorganizować pracę swoich dzieci. Podstawowe zasady to:

 1. odrabianie lekcji i  nauka zawsze w tym samym miejscu i o tej samej godzinie (najlepszy czas na naukę przypada na godziny między 9:00- 12:00 i 16:00-18:00);
 2. dziecko powinno wcześniej wypocząć;
 3. miejsce pracy powinno być posprzątane, na biurku nie powinny stać rzeczy rozpraszające uwagę;
 4. na biurku może stać zielona roślina, na którą dziecko będzie patrzyło jak zmęczy wzrok;
 5. powinno być cicho, zatem wyłączamy telewizor i radio;
 6. na początek warto zastosować ćwiczenia wstępne w formie zabawy, aby „wygimnastykować mózg”;
 7. warto korzystać ze skojarzeń, dzięki którym dziecko łatwiej przyswaja materiał;
 8. do czytania dziecko nie powinno się kłaść, aby nie rozleniwiać się;
 9. w przerwach warto wywietrzyć pokój i stosować ćwiczenia fizyczne gimnastykujące ciało małego ucznia.

Izabela Anuszkiewicz-Chomczyk

pedagog , socjoterapeuta

Tekst napisany na podstawie poradnika dla poradni psychologiczno-pedagogicznych: „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją” , Polskie Towarzystwo Dysleksji, GDYNIA 2006.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych