Propozycje MEN dla społecznych szkół polonijnych

Propozycje MEN dla społecznych szkół polonijnych.

Przełomowe drugie spotkanie Rady Oświaty Polonijnej w sprawie społecznych szkół polonijnych miało miejsce 27 listopada 2010 w Warszawie. ROP jest organem doradczym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w Polsce. Na tym spotkaniu zarówno MEN we współpracy z ekspertami jak i ROP zobowiązały się na wypracowanie takiego modelu, który będzie sprawiedliwe i kompleksowo opiekował się dzieckiem polskim przebywającym z dala od Polski z zakresu uzupełniającego nauczania języka polskiego.

Obecnie trwają prace nad zmianami systemowymi, które umożliwią wsparcie finansowe również społecznym szkołom polonijnym, które spełniając wymagania MEN z zakresu jakości nauczania języka polskiego. Na drodze tego otwartego dialogu, który już trwa od dłuższego czasu pomiędzy państwem polskim a Polonią, powstał pierwszy program ramowy, jako komponent polskiej podstawy programowej. Ma on za zadanie ustandaryzowanie nauki języka polskiego w całym świecie oraz jako komponent wiedzy z zakresu historii, geografii i kultury Polski. Jak powiedział Podsekretarz Stanu w MEN Mirosław Sielatycki „… jest to taki rdzeń wokół którego, tę ofertę w zależności od lokalnych potrzeb, rozbudowują nauczyciele”  Wszystkie te zabiegi w przyszłości spowodują, że wystawiane świadectwa przez społeczne szkoły będą takie same jak te, które wystawiane są przez szkoły przy konsularne. Istotne w tych zmianach jest to, że ujednolici to nauczanie języka polskiego w całym świecie. A to jest ważne przy powrocie do szkoły czy na studia w Polsce.

Powstał pierwszy internetowy podręcznik dla nauczycieli, który ma być doraźną pomocą następnym nauczycielom i rodzicom mieszkającym z dala od kraju do nauczania języka polskiego w swoich środowiskach lokalnych w systematyczny sposób. Obustronna chęć komunikowania, zarówno polonijnych działaczy jak i MEN doprowadzi do zreformowania oświaty polonijnej a tym samym do zaistnienia legislacyjnego społecznych szkół polonijnych. A co za tym idzie opieka nad tymi szkołami. Należy pamiętać, że otwartość granic i emigracja społeczności Polonii, sprawia, że dzieci powracające do Polski powinny mieć równe prawa w komunikowaniu się z rówieśnikami. MEN zatroszczył się już o dzieci, które powracają do Polski z emigracji. Nowe rozporządzenia wprowadzają specjalnie dla tych dzieci przez rok w Polsce dodatkowe godziny języka polskiego, których rodzice zdecydowali się na powrót, a muszą mieć sposobność na adaptację w polskim systemie edukacyjnym.

Więcej informacji na temat:

– Rada Oświaty Polonijnej (www.fpsn.nl/ROP)
– ramy programowe i internetowe podręczniki dla nauczycieli (www.polska-szkola.pl)
Tomasz Karawajczyk
Członek Zarządu FPSN ds. Public Relations (członek ROP – Rada Oświaty Polonijnej przy MEN)
M +31 649 741 540 | T +31 (0)26 848 64 88 | M +31 649741540 | www.fpsn.nl

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych