Relacja z obrad Polonijnej Rady Konsultacyjnej w Ambasadzie RP w Hadze

31 stycznia 2017 w Ambasadzie RP w Hadze odbyło się spotkanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej z udziałem gości z Polski Pana Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Pana Mateusza Stąsiaka dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych z Holandii, w tym osoby zajmujące się oświatą polonijną Agnieszka Lonska prezes Forum Polskich Szkół w Holandii i Stowarzyszenia Osstoja z Brabancji, Bożena Kopczyńska prezes Fundacji Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa z Amsterdamu oraz Anna Machalica ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego z Hagi. 
 
W czasie spotkania poruszono kilka tematów dotyczących sytuacji Polonii i Polaków w Holandii dotyczących sytuacji Polaków na holnderskim rynku pracy, wizerunku Polski i Polaków oraz kwestii związanymi z małoletnimi obywatelami Polski mieszkającymi w Holandii,   przy czym sporą część czasu poświęcono na zagadnienia związane z  oświatą polonijną. Jak podkreślił pan Dziedziczak „pilnowanie edukacji polonijnej to najważniejsza misja Polonii. Podtrzymanie świadomości języka polskiego to traktowanie dziecka poważnie, z szacunkiem, danie mu wyboru drogi w przyszłości. (…) Ustawa prezydencka o ulgach komunikacyjnych dla uczniów i nauczycieli polonijnych to dowód  na to, że szanujemy bardzo to co Państwo robią”. Jak dowiedzieliśmy się na spotkaniu, na rozwiązania praktyczne w sprawie dokumentów dla uczniów polonijnych musimy jeszcze chwilę poczekać, ale padła obietnica że jeszcze przed wakacjami będziemy mogli o legitymacje, za pośrednictwem konulatu, dla naszych uczniów wystąpić. Już teraz wiadomo, że nie będą to „legitymacje szkolne” identycznie jak posiadają uczniowie w Polsce, ale nowy dokument, dający jednak takie same uprawnienia czyli ulgi komunikacyjne. 
 
Wspominano również, że rząd planuje zmianę polityki edukacji polonijnej, zapewniono jednak, że Polonia będzie partnerem, a nie petentem czy problemem dla strony polskiej i że głos Polonii będzie słuchany.  Między innymi po to planowane jest wprowadzenie do Senatu reprezentanta Polonii wybieranego przez Polonię ze wspólnej listy wyborczej, która zastąpi listę warszawską. 
 
Przedstawiciele Polonii rozmawiali także o współpracy między organizacjami i większość osób zabierających głos była zgodna, że tutejsza Polonia od lat dobrze się zna i chętnie współpracuje. Każdy zajmuje się tym co lubi i co potrafi najlepiej, ale spotykamy się na wydarzeniach wspólnych, przy niektórych projektach współpracujemy i staramy się myśleć i działać pozytywnie każdego dnia czynami dbając o dobry wizerunek Polski i Polaków w Holandii. 
 
FPSN, tekst Agnieszka Lonska
 
dit artikel is ook beschikbaar in het Nederlands

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych