Relacja z obrad Polonijnej Rady Konsultacyjnej w Ambasadzie RP w Hadze

31 stycznia 2017 w Ambasadzie RP w Hadze odbyło się spotkanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej z udziałem gości z Polski Pana Jana Dziedziczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Pana Mateusza Stąsiaka dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych z Holandii, w tym osoby zajmujące się oświatą polonijną Agnieszka Lonska prezes Forum Polskich Szkół w Holandii i Stowarzyszenia Osstoja z Brabancji, Bożena Kopczyńska prezes Fundacji Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa z Amsterdamu oraz Anna Machalica ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego z Hagi. 
 
W czasie spotkania poruszono kilka tematów dotyczących sytuacji Polonii i Polaków w Holandii dotyczących sytuacji Polaków na holnderskim rynku pracy, wizerunku Polski i Polaków oraz kwestii związanymi z małoletnimi obywatelami Polski mieszkającymi w Holandii,   przy czym sporą część czasu poświęcono na zagadnienia związane z  oświatą polonijną. Jak podkreślił pan Dziedziczak „pilnowanie edukacji polonijnej to najważniejsza misja Polonii. Podtrzymanie świadomości języka polskiego to traktowanie dziecka poważnie, z szacunkiem, danie mu wyboru drogi w przyszłości. (…) Ustawa prezydencka o ulgach komunikacyjnych dla uczniów i nauczycieli polonijnych to dowód  na to, że szanujemy bardzo to co Państwo robią”. Jak dowiedzieliśmy się na spotkaniu, na rozwiązania praktyczne w sprawie dokumentów dla uczniów polonijnych musimy jeszcze chwilę poczekać, ale padła obietnica że jeszcze przed wakacjami będziemy mogli o legitymacje, za pośrednictwem konulatu, dla naszych uczniów wystąpić. Już teraz wiadomo, że nie będą to „legitymacje szkolne” identycznie jak posiadają uczniowie w Polsce, ale nowy dokument, dający jednak takie same uprawnienia czyli ulgi komunikacyjne. 
 
Wspominano również, że rząd planuje zmianę polityki edukacji polonijnej, zapewniono jednak, że Polonia będzie partnerem, a nie petentem czy problemem dla strony polskiej i że głos Polonii będzie słuchany.  Między innymi po to planowane jest wprowadzenie do Senatu reprezentanta Polonii wybieranego przez Polonię ze wspólnej listy wyborczej, która zastąpi listę warszawską. 
 
Przedstawiciele Polonii rozmawiali także o współpracy między organizacjami i większość osób zabierających głos była zgodna, że tutejsza Polonia od lat dobrze się zna i chętnie współpracuje. Każdy zajmuje się tym co lubi i co potrafi najlepiej, ale spotykamy się na wydarzeniach wspólnych, przy niektórych projektach współpracujemy i staramy się myśleć i działać pozytywnie każdego dnia czynami dbając o dobry wizerunek Polski i Polaków w Holandii. 
 
FPSN, tekst Agnieszka Lonska
 
dit artikel is ook beschikbaar in het Nederlands

Wakacyjny konkurs fotograficzny

Wierszowisko 2020 wspierają

Ik Spreek Pools

Ik spreek Pools

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję