RADA OŚWIATY POLONIJNEJ

19 września 2018 r. z udziałem Minister Anny Zalewskiej odbyło się posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej z okazji V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

Rada Oświaty Polonijnej (ROP) została powołana w 2010 roku. Do jej głównych zadań należy przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą, a także konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

Członkowie Rady reprezentują największe środowiska oświatowe na świecie (18 krajów). W ich skład wchodzą wszystkie formy nauczania języka polskiego i w języku polskim, tj. szkoły organizacji Polaków, szkoły w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków za granicą oraz szkolne punkty konsultacyjne prowadzone przez MEN.

Holandia ma swojego przedstawiciela w ROP od samego początku istnienia Rady. Pierwszym członkiem rady był Tomasz Karawajczyk, a obecnie jest nim Agnieszka Lonska z Forum Polskich Szkół w Holandii.  

Przedstawiciele Rady Oświaty Polonijnej z minister Anną Zalewską

Jednym z ważniejszych punktów tegorocznych obrad był temat awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała projekt nowelizacji ustawy o Prawie oświatowym, który zawiera między innymi zapisy dotyczące nauczycieli polonijnych. trafi Teraz projekt nowelizacji trafi do Rady Ministrów.

Nauczyciele polonijni, także Ci pracujący w polonijnych szkołach społecznych, będą mogli rozpocząć ścieżkę awansu zawodowego. To, po legitymacjach dla uczniów polonijnych, kolejny ważny dla środowiska oświaty polonijnej spełniony postulat, o realizację którego zabiegaliśmy od lat.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych