Rada Oświaty Polonijnej


31 maja 2017 w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie Rady Oświaty Polonijnej. Członkami ROP są przedstawiciele środowisk polonijnych z różnych stron świata. Rada Oświaty Polonijnej (ROP) została powołana w 2010 roku. Do jej głównych zadań należy przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą, a także konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.
Członkowie Rady reprezentują największe środowiska oświatowe na świecie (17 krajów). W ich skład wchodzą wszystkie formy nauczania języka polskiego i w języku polskim, tj. szkoły organizacji Polaków, szkoły w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków za granicą oraz szkolne punkty konsultacyjne prowadzone przez MEN. Od 2014 roku, Holandię reprezentuje Agnieszka Lonska, prezes zarzadu FPSN oraz prezes Polonijnego Stowarzyszenia Osstoja i dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej i Klubu Malucha w Oss. W latach 2010-2014 przedstawicielem Holandii był Tomasz Karawajczyk.

Spotkanie otworzyła Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska. „To szczególny dzień, gościnmy cały świat, cały świat, który uczy języka polskiego, nauczycieli, wybitnych fachowców, którzy organizują nie tylko życie szkolne, ale życie całej Polonii. „Dziś spotyka się Rada Oświaty Polonijnej po to, by minister edukacji zdał jej relację z tego, co zostało zrobione, co zresztą wynikało z różnych wymian poglądów, zdań, informacji i wizyt oraz wspólnie z nauczycielami zaplanował następny rok, przyszłość polskiego nauczyciela” – powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska w środę na briefingu przed posiedzeniem Rady Oświaty Polonijnej.

Na spotkaniu przedstawiono również działania podejmowane przez władze RP na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz plany Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą. Był także czas na dyskusje i wymianę poglądów. Wszyscy członkowie rady mieli okazję przedstawić prezentacje na temat oświaty polonijnej w swoich krajach.

czytaj również więcej tutaj

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych