Przedstawiciel FORUM w Radzie Oświaty Polonijnej

ROP 2014 – Chcemy, by nasz język był nauczany w każdym miejscu na świecie, w którym obecni są Polacy – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik-  Rostkowska w trakcie listopadowego posiedzenia Rady Oświaty Polonijnej.

– Doceniamy wagę prężnych działań przedstawicieli Rady – dodała Pani Minister – Jednym z nich jest chęć objęcia nauką języka polskiego jak największej liczby dzieci  emigrantów – powiedziała szefowa MEN.

Minister wyraziła wdzięczność dla nauczycieli polonijnych prowadzących nauczania na całym świecie. Miało to miejsce 27 listopada 2014 roku w Warszawie, w  Ministerstwie Edukacji Narodowej. Na spotkaniu w tym dniu zebrali się po raz pierwszy członkowie nowo powołanej Rady. ROP powstała w 2010 roku jako organ  doradczy MEN w sprawach oświaty polonijnej. Do zadań Rady Oświaty Polonijnej należy m.in: przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat  kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą i przedstawianie propozycji rozwiązań w tym obszarze. Rada konsultuje też projekty aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w tym zakresie.

Obecna na posiedzeniu wiceminister edukacji – Ewa Dudek omówiła działania ministerstwa na rzecz wspierania oświaty polonijnej, zaś członkowie Rady omówili problemy z jakimi stykają się ich szkoły. Podczas spotkania szukano rozwiązań, które pomogą usprawnić pomoc strony rządowej w rozwijaniu polonijnej oświaty.

Holenderska Polonia ma w Radzie swojego przedstawiciela. Z ramienia Forum Polskich Szkół w Holandii do Rady została zaproszona Agnieszka Lonska, członek zarządu FPSN oraz prezes Polonijnego Stowarzyszenia Osstoja i dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej i Klubu Malucha w Oss.  Agnieszka Lonska przedstawiła sytuacje szkół społecznych zrzeszonych w FPSN.  Forum Polskich  Szkół w Holandii zrzesza na chwile obecna (2014 rok) 14 szkół polskich z terenu Holandii.  Są to szkoły społeczne, uzupełniające, które nie realizują obowiązku szkolnego.  W porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej w Holandii mamy szkoły niewielkie, ze stosunkowo niedużą ilością uczniów w placówce. Całe środowisko szkół polonijnych to około 500 uczniów w 14 szkołach.  Dzięki temu mamy większe szanse na integracje środowiska oraz organizowanie imprez i projektów dla wszystkich uczniów i nauczycieli, na co nie mogą sobie pozwolić kraje w których środowisko polonijne jest bardzo liczne.

Mimo to powinniśmy zintensyfikować   działania, które z jednej strony będą promować wśród polonijnych rodziców dwujęzyczne wychowanie i korzyści płynące z nauki w polonijnych szkołach, a z drugiej podniosą jakość i atrakcyjność nauczania w naszych szkołach, aby uczniowie chcieli w nich pozostać.  Wspólna kampania edukacyjna dla rodziców przy zaangażowaniu  środowisk i mediów polonijnych w Holandii to spore wyzwanie, które warto jednak podjąć.

Na członków Rady Oświaty Polonijnej 27.11.2014 zostali nominowani:

1) Przewodniczący Rady – Pani Ewa Dudek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
2) członkowie Rady:

 1. Pani Dorota Andraka, Centrala Polskich Szkół Dokształcających, USA,
 2. Pani Teresa Arszagi vel Harszagi, Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II, Belgia,
 3. Pani Andżelika Borys, Związek polaków, Białoruś,
 4. Pan Victor Bustos, Stowarzyszenie Nueva Polonia, Argentyna,
 5. Pan Jacek Jurkowski, Kongres Oświaty Polonijnej, Szwecja,
 6. Pani Małgorzata Lasocka, Szkoła Przedmiotów Ojczystych, Wielka Brytania,
 7. Pan Konrad Leszczyński, Szkolny Punkt Konsultacyjny w Paryżu, Francja,
 8. Pani Agnieszka Lonska, Forum Polskich Szkół, Holandia,
 9. Pani Marina Lukas, Stowarzyszenie Polaros, Federacja Rosyjska,
 10. Pani Iwona Malinowski, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Kanada,
 11. Pan Josef Malinowski, Polska Macierz Szkolna, Niemcy,
 12. Pani Maria Małaśnicka-Miedzianogóra, Nordycka Unia Oświaty Polonijnej, Dania,
 13. Pani Ludmiła Pawlowski, szkoły w stanie Rio Grande do Sui, Brazylia,
 14. Pani Aleksandra Podhorodecka, Polska Macierz Szkolna, Wielka Brytania,
 15. Pan Andrzej Russ, Macierz Szkolna, Republika Czeska,
 16. Pani Iuliia Serkova, Zjednoczenie Nauczycieli Polskich, oddział w m. Chmielnicki, Ukraina,
 17. Pan Aleksander Sielicki, Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne Jedność, Federacja Rosyjska,
 18. Pani Halina Smulko, Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils, Łotwa,
 19. Pan Mirosław Szejbak, Forum Rodziców Szkół Polskich, Litwa,
 20. Pani Marta Szutkowska-Kiszkiel, Polska Macierz Szkolna, Irlandia,
 21. Pan Witalij Święcicki, Związek Polaków, Kazachstan,
 22. Pani Jolanta Tatara, Academic Quality Council, USA,
 23. Pan Jacek Junosza-Kisielewski – przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą,
 24. Pani Urszula Martynowicz – dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 25. Pani Anna Atłas – dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

foto Ministerstwo Edukacji Narodowej

przeczytaj również

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych