Polska Akademia Dzieci

plakat na strone IAK 9 lutegoZ przyjemnością zawiadamiamy, że spotkanie inauguracyjne International Academy of Kids (PAD) w Holandii odbędzie się 9 lutego o godzinie 13.00 w Ambasadzie RP w Hadze. Prosimy o przesłanie informacji potencjalnie zainteresowanym.

Założeniem Polskiej Akademii Dzieci jest stworzenie szansy dzieciom na poszerzanie swoich horyzontów poprzez czynne uczestniczenie w wykładach młodych i dorosłych naukowców.

Projekt Polska Akademia Dzieci, w ramach której specjaliści z różnych dyscyplin naukowych wygłaszają bezpłatne wykłady dla słuchaczy w wieku od 6. do 12. lat, ale też Młodzi Naukowcy mają możliwość prezentowania swoich pasji i zainteresowań w formie wykładów i warsztatów.

Główne założenie projektu to zaproszenie jak największej liczby polskich uczelni wyższych do umożliwienia dzieciom w wieku od 6. do 12. lat brania udziału w comiesięcznych bezpłatnych spotkaniach w aulach akademickich oraz prowadzenia wykładów przez dzieci oraz naukowców. Marzeniem założycieli Polskiej Akademii Dzieci jest, aby każde dziecko w Polsce mogło uczestniczyć w bezpłatnych wykładach na uczelniach wyższych oraz aby Młodzi Naukowcy w wieku od 6. do 12. roku życia mogli poprowadzić własne wykłady na temat swoich pasji naukowych, zarażając nimi swoich rówieśników.

więcej informacji na stronie www.akademiadzieci.edu.pl

Wakacyjny konkurs fotograficzny

Wierszowisko 2020/21 wspierają

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję