Petycja Kongresu Oświaty Polonijnej

Do wszystkich Nauczycieli polonijnych, Rodziców uczniów poza granicami kraju oraz Dyrektorów Szkół i placówek oświatowych…

Szanowni Państwo, jeśli zależy Wam, aby oświata polonijna była jednakowo dostępna dla Waszych dzieci i uczniów – niezależnie od tego w jakim kraju żyją, to prosimy o podpisanie tej petycji skierowanej do władz polskich.

System dofinansowania oświaty poza granicami Polski jest niesprawiedliwy i uniemożliwia ogromnej rzeszy dzieci dostęp do nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Przeważająca część polskich dzieci za granicą uczęszcza na zajęcia w różnego rodzaju szkołach społecznych. Te pękają w szwach co w wyniku pozostawia rzesze dzieci poza systemem oświaty polonijnej. Wieloletnie i systematyczne przeznaczanie funduszy na dokształcenie kadry pedagogicznej i podniesienie jakości nauczania w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych z równoczesnym brakiem adekwatnego wsparcia szkół społecznych jest jawną dyskryminacją. Każde polskie dziecko powinno być traktowane jednakowo i każde ma prawo do nauki języka polskiego. Zarówno dzieci jak i ich rodzice oraz nauczyciele polscy i polonijni są ambasadorami Polski.

Wszystkim powinno zależeć na równych szansach i sprawiedliwym podziale środków, bo tylko wtedy można mówić o równej wartości Polaków za granicą. Uważamy, że edukacja poza granicami Polski to wspólna odpowiedzialność władz polskich i Polonii. Wspólne powinno być partycypowanie w kosztach wynikających z pragnienia utrzymania więzi z Polską i dbania o zachowanie tożsamości narodowej przez Polaków poza granicami Polski. W interesie bowiem obu stron jest, aby posiadać silną diasporę polską. Uważamy, że konsultacje ze środowiskami oświatowymi powinny się odbywać przed, a nie po wypracowaniu przez władze polskie nowego planu zmian dotyczących systemu oświaty polonijnej. Brak konkretnych działań ze strony resortów prowadzi do podziałów i polaryzacji stanowisk, rodzi frustrację i agresję. Dzieli to środowiska, a nie jednoczy wokół nadrzędnego celu, którym jest edukacja na najwyższym poziomie i radość wszystkich, którzy są nią objęci, niezależnie od miejsca i statusu szkoły.

Wszyscy powinni odczuć, że przechodzenie na nowy tor realizowania oświaty polonijnej i polskiej da w efekcie coś lepszego niż to co istnieje dzisiaj. Uważamy, że planowane uspołecznienie SPK w żadnym razie nie może się skończyć załamaniem się oświaty poza Polską do czasu kiedy nowe formy współpracy z systemami lokalnymi zaczną być realizowane. Nadszedł czas, aby wspólnie wypracować plan działania dla wszystkich środowisk oświatowych przy zastosowaniu sprawiedliwego podziału środków. Zgodnie z hasłem: „nic o nas bez nas”.

Kongres Oświaty Polonijnej

Tak, popieram petycję Stop dyskryminacji polskich dzieci poza granicami RP,

Równe szanse dla uczniów, nauczycieli, szkół polonijnych! link…

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych