Nowy członek Forum Bravo School

BravoSchool8Bravo School to polska szkoła dla dzieci z rodzin polskich lub „półpolskich” działająca w gminie Westland w Poeldijk. Szkoła została założona w sierpniu 2015 roku i uczęszcza do niej około 30 uczniów. Lokale, które wynajmujemy to sale lekcyjne w holenderskiej szkole podstawowej WSKO.

Zajęcia odbywają się w co drugą sobotę miesiąca (z przerwami wakacyjnymi) i trwają 3 godziny razem z przerwą. Uczniowie są podzieleni na trzy grupy. Pierwsza grupa to dzieci w wieku 4 do 6 lat, druga od 7do 8 lat i trzecia od 9 do 11 lat. Lekcje obejmują następujące przedmioty: język polski (literatura, gramatyka i ortografia), geografia, historia, przyroda, elementy wiedzy o społeczeństwie, wkrótce religia. Oprócz tego kładziony jest nacisk na przekazenie dzieciom tradycji i obyczajów polskich, tak aby wzmocnić ich poczucie tożsamości narodowej.

Wielką atrakcją pomiędzy semestrami jest bal karnawałowy, do którego w dużej mierze przyczyniają się rodzice. Dzieci łączą się we wspólnej zabawie w pięknej auli naszej szkoły.

Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują dyplomy oraz polskie książki. Uroczystość ta to rówież okazja do spotkania się z rodzicami i rodzeństwem uczniów.

Mamy nadzieje, że nasza szkoła przetrwa wiele lat, wciąż będzie się rozwijać i przyciągać nowych członków tej polonijnej wspóloty. Tego byśmy sobie życzyły…

Założycielki
Magda Serruys
Ewa Santos

Zapraszamy do odwiedzenia strony szkoły

Wakacyjny konkurs fotograficzny

Wierszowisko 2020/21 wspierają

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję