Nowa Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół polonijnych

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłosił na początku września 2020 nową Podstawę Programową dla uczniów szkół polonijnych. Poprzedni dokument przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej był w 2010 roku. Zmiana była więc potrzebna.

Jak pisze ORPEG wersja podstawy programowej z 2020 roku jest propozycją dla tych nauczycieli ze szkół polonijnych, którzy chcieliby w szerszym zakresie uczyć polskie dzieci ich ojczystego języka, literatury, historii, geografii i kultury Polski. Zawiera uwspółcześnione treści kształcenia językowego, literackiego, kulturowego. Zbudowana jest tak, by pokazać, co uczeń powinien wiedzieć i umieć na zakończenie danego etapu kształcenia: edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, liceum.
Polonijne szkoły społeczne nie są zobligowane do realizacji założeń dokumentu, choć naturalnie zalecamy lekturę Podstawy Programowej i odnoszenie się do niej w swojej pracy.

Podstawa opracowana została w dwóch wersjach językowych – po polsku i angielsku.

Wyżej wymieniona podstawa programowa dotyczy szkół polonijnych. Natomiast w szkołach polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, będące załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 poz. 1652).

Tutaj link: http://www.orpeg.pl/images/Upload/PCN/podstawa_programowa/podstawa_programowa_wersja_polska.pdf

Źródło: ORPEG – nowa podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych