Medale KEN w Holandii

Z ogromną przyjemnością Forum Polskich Szkół w Holandii pragnie poinformować, że wystosowało wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, pani Katarzyna Hall o nadanie medali KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania dla wyjątkowych pięciu osób. W gronie wybitnych osób z naszej Holandii, którzy zostali uhonorowani wręczeniem medali Komisji Edukacji Narodowej w 2011, znaleźli się:

  1. Urszula Zawadzińska
  2. Mirosława Skotnicka Lapot
  3. Maria Jaworski
  4. Jan Ebelre
  5. Zofia van der Vorst

Wielkość i zaangażowanie tych ludzi w życie Polonii na terenie Holandii jest większa niż może to wyrazić jakiekolwiek odznaczenie. Jednakże chcemy się od tych ludzi uczyć i mieć ich w pamięci, jako wyjątkowych krzewicieli oświaty polonijnej.

Przyznanie medali KEN w takiej formie ma miejsce pierwszy raz w Holandii. Dlatego wręczenie odbędzie się w trakcie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej a jest to doskonała okazją do docenienia nauczycieli-wolontariuszy, którzy w sposób szczególny angażują się w wykonywaną pracę, a ich wysiłki przynoszą wymierne korzyści na polu edukacyjnym i wychowawczym małych ambasadorów polskości. Specjalnie z Polski na zaproszenie Forum do Nauczycieli przybędzie profesor Jerzy Bralczyk, znakomity i wyjątkowy językoznawca polski, znany z książki, telewizji i radia. Akademicki nauczyciel jedyny z największych autorytetów współczesnej Polski, którego prosi się o opinię nie tylko w sprawach ściśle lingwistycznych, ale we wszelkich, zawsze najważniejszych dla naszego kraju, jak pisze o nim we wstępie do książki autorstwa prof. Jerzego Bralczyka „444 zdania polskie” prof. Jan Miodek. (wyd. Weltbild, Warszawa 2011)

Poniżej prezentujemy krótkie uzasadnienie wniosków dla nominowanych.

Maria, Anna Jaworski-Eberle  i Jan Eberle
Pani Mary Eberle-Jaworski jest córką Warszawiaka, Stanisława Jaworskiego, żołnierza Pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka. Urodziła się w Holandii, w Bavel. Jednak po kilku latach z rodziną wyemigrowała do Polski. Tam się wychowała i uczęszczała do szkoły. Ma wykształcenie pedagogiczne. Po wielu latach wróciła do Holandii i zamieszkała w Bredzie. W 1997 roku założyła wraz z mężem, historykiem Janem Eberle, Polską Szkołę w Bredzie dla dzieci Polonii zamieszkałej w tych okolicach. Małżonkowie Eberle porozumieli się z dyrekcją szkoły podstawowej “Nutsbasisschool Boeimeer” w sprawie wynajęcia lokali klasowych i sali gimnastycznej dla trzech grup. 13 września 1997 r. Szkoła Polska rozpoczęła swój pierwszy rok szkolny. Dzięki Państwu Eberle zajęcia rozpoczęło 28 dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 14 lat. Pani Maria Eberle stanęła na czele zarządu szkoły, a jej mąż znalazł się w gronie nauczycieli. Jan Eberle prowadził zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski z grupą starszą. Wykazywał się dużą inicjatywą i pomysłowością w prowadzeniu zajęć. Zastosował m.in. bardzo ciekawą metodę dramy w nauczaniu swoich przedmiotów. W sposób zabawowy przekazał wiele elementów i faktów z historii i geografii Polski. Mary Eberle dbała o to, aby kultura i tradycje polskie zostały zachowane i przekazane nowemu pokoleniu. Obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy stało się ważnym elementem programu szkolnego. Także współpraca z innymi organizacjami polskimi na terenie Bredy była jej inicjatywą. Przedstawiciele Muzeum im. Generała Maczka opowiadali o historii wyzwolenia Bredy. Członkowie Zespołu Tanecznego “Mazur” odwiedzali regularnie szkołę prowadząc lekcje tańca folklorystycznego. Szkoła była i jest nie tylko ośrodkiem nauczania dla dzieci, ale również miejscem, gdzie z przyjemnością spotykają się rodzice. W czasie tych spotkań Pani Eberle zwracała się do rodziców twierdząc, że ich postawa i praca są bardzo ważne w procesie nauczania dzieci języka polskiego i kultury polskiej. Należałoby również podkreślić poczucie społecznej świadomości i solidarności z krajem obojga małżonków. Właśnie dzięki ich inicjatywie dzieci i rodzice zorganizowali w tym pierwszym roku swojej działalności zbiórkę pieniędzy dla domu dziecka i szkoły w Polsce na terenie dotkniętym przez powódź. Państwo Eberle pracowali w Szkole Polskiej w Bredzie przez pięć lat. W 2002 r. wyjechali do Hagi. Nie pozostawili szkoły bez dalszej opieki. Poprosili Pana Ada Morenca, syna Maczkowca o kontynuowanie ich działalności. Dzięki ich inicjatywie szkoła istnieje do dziś.

Mirosława Jadwiga Skotnicka
Pani Skotnicka jest osobą wyjątkowo zasłużoną dla krzewienia polskości na wschodzie Holandii w regionie Nijmegen-Arnhem. Najważniejszym jej dokonaniem jest założenie szkoły polskiej w Nijmegen. dla dzieci polsko-holenderskich w roku 1996. Pani Skotnicka była przez lata przewodniczącą szkoły, nauczycielem i pedagogiem. Dzięki jej zaangażowaniu i zdolnościom organizacyjnym skupiła wokół siebie wielu wolontariuszy, entuzjastycznych nauczycieli, rodziców i przede wszystkim mnóstwo dzieci. Formuła stworzonej przez nią szkoły obejmuje oprócz działalności edukacyjnej również działalność kulturalną i integracyjną dla środowiska polonijnego. Przykładem umacniania kultury polskiej mogą być współorganizowane przez nią wieczory poezji polskiej, zabawy andrzejkowe i karnawałowe, mini playback show a także przepojone tradycją chrześcijańską Jasełka, spotkania wigilijne i wielkanocne. Pani Skotnicka od lat wspomaga Polską misję katolicką. Dzięki jej energii i pomocy społeczność katolicka ma swojego duszpasterza w Nijmegen. Dla wielu rodaków ma to ogromne znaczenie duchowe i integracyjne. Znane jest też jej przywiązanie do wspólnej historii polsko-holenderskiej. Dzięki corocznemu uczestnictwu z dziećmi polonijnymi i rodzicami w uroczystościach w Driel przyczyniła się do przybliżenia wspaniałej postaci generała Sosabowskiego i jego brygady spadochronowej. Poprzez pokazanie dzieciom i młodzieży cichych bohaterów jak niezapomniana Cora Baltussen uczyła uszanowania i niezłomnej walki o prawdę i pamięć historyczną. jej aktywność na tym polu przyczyniła się z pewnością do wzajemnego zrozumienia naszych narodów. Pani Skotnicka jest najbardziej znaną działaczką polonijną w regionie Nijmegen-Arnhem. Od wielu lat działając na polu edukacyjnym, historycznym i społeczno-religijnym szerzy polską kulturę i tradycję zarówno wśród Polonii jak i wśród rodowitych mieszkańców Holandii. Dzięki ludziom takim jak ona Polonia działa prężnie i zachowuje swoją tożsamość.

Zofia van der Vorst
Pani Zofia van der Vorst jest współzałożycielką – najstarszej polskiej szkóły społecznej w Holandii, która mieści się w Eindhoven. Od początku działalności szkoły zajmuje stanowisko Sekretarza Zarządu. Dzięki jej zaangażowaniu przez pracę społeczną, stała się motorem napędowym wszystkich najważniejszych projektów związanych z oświatą w polskiej szkole społecznej. Jej zasługi dla szkoły to regularne koordynowanie uroczystości szkolnych związanych z polskimi świętami narodowymi i celebracją polskich tradycji. Cechuje ją wyjątkowa troska o przekazanie dzieciom uczęszczających do szkoły, polskich wartości patriotycznych. W swojej pracy społecznej na polu oświatowym odznacza się szczególnym poczuciem odpowiedzialności oraz dbałością o całokształt organizacyjny polskiej szkoły. Jej wieloletnie zaangażowanie i troska o dzieci, to dar którego nie sposób opisać i wyrazić słowami. Jest to osoba wybitnie zasłużona dla szkolnictwa polonijnego, nie tylko w samej szkole w Eindhoven ale także w regionie całej Brabancji. Swoją pasję promowania polskości zaszczepiła synom, którzy jako dorośli ludzie dbają o oświatę polonijną w szkole sobotniej i na terenie gminy Eindhoven.

Urszula Zawadzińska
Urszula Zawadzińska jest założycielką najstarszej polskiej szkoły w Holandii. Polska Szkoła w Eindhoven została założona przez nią 16.04.1988 roku i była jej dyrektorem, aż do powrotu na emeryturę do Polski w 1997 roku. Polska Szkoła w Eindhoven działa i rozwija się już przez 23 lata. W dniu 7.06.1997 roku na zebraniu nauczycieli polonijnych w Ambasadzie RP w Hadze Pani Zawadzińska powołała Forum Polskich Szkół w Holandii i była jego pierwszym prezesem. Dzięki działalności w Polskiej Szkole a także przez pracę w Forum była aktywnym Polonusem w środowisku holenderskiej Polonii. Pani Urszula przekazała nie tylko język polski i polskość wielkiej rzeszy dzieci i młodzieży ale także zapalała innych Polaków do działania na rzecz promowania oświaty polskiej na terenie Królestwa Niderlandów. To dzięki jej osobie tu w Holandii powstawały inne szkoły polskie w różnych ośrodkach polonijnych. Pani Urszula Zawadzińska to osoba wybitnie zasłużona dla szkolnictwa polonijnego w Holandii, charakteryzująca się wyjątkową energią i pasją szerzenia polskości. Choć już od dłuższego czasu przebywa w Polsce na emeryturze, to jednak ciągle interesuje się działalnością Polskich Szkół w Holandii i wspiera działalność Forum.

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych