Medal KEN – Magdalena Domańska- van Dijk

Magdalena Domańska- van Dijk

wieloletnia działaczka społeczna w Holandii, nauczycielka pedagog, dyrektorka szkoły, koordynatorka inicjatyw polonijnych w Niderlandach. Do Holandii przyjechała w 1996 roku. Od roku 2002 do dzisiaj (21 lat!) czynnie działa w środowisku oświaty polonijnej, angażuje się także w inne projekty społeczne.

Pierwsze kroki w oświacie polonijnej stawiała w Polskiej Szkole Parafialnej w Rotterdamie, początkowo jako nauczyciel i organizator zajęć pozalekcyjnych, a następnie jako członek zarządu i koordynator do spraw dydaktycznych tejże szkoły.

Jest współzałożycielką powstałego w 2007 roku i działającego na terenie Rotterdam-Rijnmond Fundacji Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji (NPC Quo Vadis). Pełni w nim funkcję przewodniczącej zarządu. Fundacja prowadzi Polską Szkołę sobotnią dla dzieci, podejmuje działania integracyjne, zajmuje się także poprawą wizerunku Polaków w środowisku lokalnym, do którego dociera z polską kulturą. Organizuje szereg wydarzeń – zarówno okazjonalnie jak np. akcje pomocy, akcje charytatywne, jak i stałe (spotkania okolicznościowe, grupy wsparcia dla rodziców). Ciekawą inicjatywą fundacji jest akcja “Oswojony niderlandzki”, w której wolontariusze prowadzą zajęcia z języka niderlandzkiego oraz jest organizowana pomoc w nauce i zadaniach domowych z holenderskiej szkoły dla polskich dzieci, które nie opanowały jeszcze biegle języka lokalnego. Ma to pomóc w osiągnięciu lepszej pozycji naszych dzieci w ich lokalnych szkołach.

Magdalena Domańska-van Dijk jest m.in inicjatorką prowadzonej przez Fundację akcji o nazwie „Młody Ambasador Polski” dla dzieci i młodzieży. Akcja ma na celu zmobilizowanie młodych Polaków mieszkających w Holandii do działań promujących Polskę w swoich lokalnych szkołach, przybliżania jej holenderskim kolegom i koleżankom. Dzięki współpracy z Ambasadą RP w Hadze młodzież uczestnicząca w akcji ma okazję przeżycia uroczystej Gali Młodego Ambasadora Polski, odbywającej się w budynku ambasady.
W 2020 roku wręczono jej Odznakę Honorową Bene Merito, które zostało przyznane Magdalenie Domańskiej-van Dijk przez Ministra Spraw Zagranicznych za całokształt jej zasług w promowaniu Polski i polskiej kultury w Holandii.

Swoim zaangażowaniem w pracę polonijną Magdalena w znacznym stopniu przyczyniła się do zmiany percepcji Polonii w Niderlandach. Dzięki jej inicjatywom, doskonałej umiejętności koordynacji dużych projektów integracyjnych udało jej się przez lata zaprezentować mieszkańcom Holandii to co w polskiej kulturze najwartościowsze. Magdalena jest osobą bardzo aktywną społecznie, pomocną a przy tym skromną. Chętnie pomaga, wyróżnia i docenia współpracowników, sama na drugim planie, dbając o eksponowanie talentów swoich współpracowników, o ich potrzeby. Magdalena stała się niezwykle ważną postacią w środowisku polonijnym w Niderlandach. Z ogromnym wyczuciem i taktem potrafi manewrować wśród zawiłości charakterystycznych dla problemów środowiska diaspory w Królestwie Niderlandów. Zawsze gotowa do pomocy w słusznej sprawie. Pełna pomysłów , energii i kreatywności, Swoje przygotowanie pedagogiczne, dydaktyczne wykorzystuje nieustannie do poprawy wizerunku Polaków w Niderlandach i to z ogromnym sukcesem.
Dowodem na to jest nominowanie jej do specjalnego wyróżnienia przez organizację niderlandzką, jakim była prezentacja jej osiągnięć  przed parą królewską na specjalnym spotkaniu noworocznym z królem Willemem-Alexandrem i królową Maximą.  

Dziękujemy za zaangażowanie, wkład w oświatę polonijną w Holandii i gratulujemy odznaczenia!

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych