Medal KEN 2023 – Patryk Beszterda 

Patryk Beszterda 

związany jest z Polską Szkołą Nijmegen- Arnhem od 2014 roku jako nauczyciel, przewodniczący zarządu i członek zarządu. Od zawsze praca w szkole polonijnej

była dla Patryka wielką pasją wykonywaną z zaangażowaniem i sercem. Patryk jest dobrym duchem szkoły i dzięki jego wewnętrznej motywacji szkoła przetrwała najcięższe czasy pandemii Covid-19.

Patryk Beszterda jest oddany pracy z dziećmi od początku swojej działalności. Jako

nauczyciel w edukacji wczesnoszkolnej w latach 2014-2022 opracowywał autorskie

programy nauczania dla trzech grup wiekowych: najmłodszych dzieci w wieku 2,5-4 lat, grupy przedszkolnej 4-6 lat i wczesnoszkolnej 6-8 lat. W swoich programach Patryk kładzie specjalny nacisk na poznawanie i szerzenie wiedzy o polskich tradycjach, świętach, piosenkach, książkach, wydarzeniach kulturalnych i historycznych. 

Wielokrotnie reprezentował szkołę w uroczystościach upamiętniania polskich bohaterów biorących udział w operacji Market Garden w Driel i innych spotkaniach Polonii w Królestwie Niderlandów.

Dziękujemy za zaangażowanie, wkład w oświatę polonijną w Holandii i gratulujemy odznaczenia!

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych