Medal KEN 2023 – Ksiądz Bartłomiej Małys TChr. 

Ksiądz Bartłomiej Małys TChr. 

Przyjechał do Holandii w 2000 roku obejmując probostwo w Polskiej Parafii

p.w.NMP Gwiazdy Morza w Rotterdamie. Ksiądz dał się poznać jako osoba, która doskonale potrafi łączyć obowiązki duszpasterskie z pracą polonijną. Od samego też początku szczególną opieką otoczył przy parafialną Polską Szkołę im. H.Sienkiewicza. Już w pierwszych tygodniach swojej pracy w parafii rozpoczął remont dwóch istniejących wtedy sal lekcyjnych, podnosząc ich standard, a następnie wygospodarował i dostosował do potrzeb szkolnych kilka kolejnych pomieszczeń budynku parafialnego, oddając je do szkolnego użytku. Wśród szeregu zajęć pozalekcyjnych największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia

teatralne, w dwóch grupach: dziecięcej „Teatr Małe Widziadło” i dorosłych „Teatr Duże Widziadło”. Uczniowie rotterdamskiej szkoły aktywnie i sukcesami  uczestniczyli w projektach Forum Polskich Szkół w Holandii, takich jak Wierszowisko, czy konkursy plastyczne.

Przy parafii działała też grupa „Mama i ja” dla rodziców z dziećmi w wieku żłobkowym, klub filmowy oraz biblioteka dla dorosłych, uzupełniana regularnie o nowości wydawnicze. Odbywające się regularnie koncerty oraz kolportaż

polskiej prasy dopełniały obrazu polskiego miejsca kultury, edukacji i integracji.

W 2007 roku Ksiądz Bartłomiej zakończył pracę w Rotterdamie i objął nową Parafię p.w.Siostry Faustyny w Meterik w Holandii. Przy parafii nie było szkoły, co zostało przez Księdza szybko zmienione. Ksiądz szybko zorganizował spotkania dla dzieci i rodzin. Ponieważ możliwości lokalowe i finansowe jakimi dysponowała parafia były skromne, na potrzeby sobotnich szkolnych spotkań Ksiądz udostępniał całą plebanię. Oddając swoją prywatność, kiedy to nawet w jego własnym pokoju rozsiadały się dzieci uczestniczące w zajęciach z j.polskiego i historii, zyskał Ksiądz wśród rodziców wielki szacunek .

W 2018 r. nieformalna grupa przekształciła się w  stowarzyszenie pod nazwą Polska Katolicka Szkoła Meterik, stając się aktywnym członkiem FPSN. 

Ksiądz Bartłomiej był gospodarzem kilku wydarzeń Forum Polskich Szkół w Holandii, takich jak Walne Zebranie FPSN, czy Dzień Nauczyciela, a nauczyciele Forum zawsze czuli się dobrze w gościnnych progach jego domu. Ksiądz potrafi bez problemu godzić parafialny charakter podlegających mu szkół ze świecką organizacją jaką jest FPSN.

W grudniu 2022 roku, Ksiądz Bartłomiej objął probostwo w Polskiej Misji Katolickiej w Groningen. Przy misji istnieją dwa punkty szkolne, które to Ksiądz odwiedził już w pierwszych dniach swojej pracy na tej nowej placówce. 

Ksiądz Bartłomiej dba o polskie korzenie. Organizowane przez niego ogniska patriotyczne czy szacunek jakim otacza weteranów są najlepszymi lekcjami historii, podobnie jak spotkania z gośćmi z Polski, czy wyjazdy z młodzieżą do kraju.

Wraz ze swoim bratem Ojcem Konradem Małysem OSB, doprowadził do wydania książki „Krokiem zdobywców”. Napisana przez Innocentego Liburę opowieść o Pierwszej Olkuskiej Drużynie Skautowej ukazać się miała w 1939 roku. Niestety gotowy nakład został zniszczony przez okupanta i nigdy nie trafił do księgarń. Odnaleziony i wydany staraniem braci Małysów rękopis został wydany w 2018 roku i stanowi niezwykle cenne źródło informacji o dziejach harcerstwa regionu olkuskiego (w latach 1914-1920), a także o przełomowym okresie odzyskiwania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Polonijna oświata ma w Księdzu Małysie bratnią duszę. Niejeden zaś projekt nie mógłby być zrealizowany bez jego konkretnego (również finansowego) wsparcia i zaangażowania.

Dziękujemy za zaangażowanie, wkład w oświatę polonijną w Holandii i gratulujemy odznaczenia!

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych