Medal KEN 2023 – Justyna van Halteren-Bogucka

Justyna van Halteren-Bogucka

od 21 lat (od 2003 roku) jako społecznik-wolontariusz jest aktywnie zaangażowana w rozwój polskiego szkolnictwa, tworzenie i wspieranie inicjatyw wspierających język i kulturę polską w Niderlandach.

Od początku pobytu w Holandii włączyła się aktywnie do grupy osób tworzących Polską Szkołę w Hadze (Ewa Kucharska-van de Pavert, Krzysztof Birlet, Przemysław Godzina, Tomasz Karawajczyk i innych), współtworzyła i współprowadziła otwarcie, podjęła rolę nauczyciela j.polskiego grupy najstarszej, opracowała program roczny i prowadziła zajęcia.

Największy staż i wkład ma w Polskiej Szkole w Tilburgu, z którą związana jest od 2010 do chwili obecnej – najpierw jako rodzic, później członkini zarządu szkoły, obecnie także nauczycielka i dyrektorka szkoły.

Przez lata aktywnie pozyskuje dodatkowe fundusze na prowadzenie działań fundacji i projektów edukacyjnych, a następnie dba o ich efektywne wykorzystanie i skrupulatne rozliczenie. Współorganizatorka wielu projektów i wydarzeń.

Inicjatorka i propagatorka zajęć dodatkowych, które są prowadzone przy fundacji dostępne dla osób spoza szkoły.Reaktywowała bibliotekę szkolną.

Dba o aktywność uczniów szkoły – zachęcając do udziału w akcjach, konkursach, m.in. przygotowywała uczniów do występów na Wierszowisku. 

Zapewnia także wsparcie organizacyjne dla inicjatyw społecznych–przy fundacji działa Sztab WOŚP i grupa wspierająca misje co roku kolędująca dla Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Inicjatorka i realizatorka przekształcenia Fundacji Polska Szkoła w Tilburgu w Fundację Akademia Polonez, przy której nadal działa Polska Szkoła w Tilburgu, ale dzięki zmianie fundacja może prowadzić szersze działania wspierające język, kulturę polską, integrację, promocję bez ograniczeń wieku i pochodzenia odbiorców.

Od 2015 jest członkiem sekcji polskiej Levende Talen.

Dziękujemy za zaangażowanie, wkład w oświatę polonijną w Holandii i gratulujemy odznaczenia!

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych