Medal KEN 2023 – Beata Kloeze

Beata Kloeze 

pracę w Polskiej Szkole „Abecadło” Enschede w Niderlandach rozpoczęła w

grudniu 2013 roku. W latach 2013-2017 prowadziła zajęcia z języka polskiego, elementów historii i geografii w najstarszej grupie (dzieci w wieku 10-12 lat). Pracując z dziećmi dwujęzycznymi zwracała szczególną uwagę na kultywowanie polskiej kultury i tradycji – poprzez akcentowanie polskich świąt i zwyczajów.

Od września 2017 roku Beata pełni funkcję przewodniczącej zarządu Stowarzyszenia Polska Szkoła „Abecadło” Enschede. Prowadzi też kursy języka polskiego jako obcego dla dorosłych (są to ojcowie dzieci, które się uczą w szkole). Koordynuje pracę szkoły, prowadzi rekrutację nowych uczniów, dba o potrzebne

materiały edukacyjne, organizację zaplecza lokalowego, współpracuje z organizacjami w Polsce i na miejscu.

W programie rocznym szkoły są nie tylko zajęcia z języka polskiego, ale także imprezy kultywujące polskie tradycje, integrujące dzieci i rodziców (polskich i holenderskich). We wrześniu 2021 Beata zorganizowała wraz z gronem pedagogicznym uroczyste obchody 10-lecia istnienia szkoły Abecadło.

Dziękujemy za zaangażowanie, wkład w oświatę polonijną w Holandii i gratulujemy odznaczenia!

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych