Legitymacje szkolne dla uczniów i nauczycieli polonijnych

Legitymacje szkolne – w kwietniu 2017 r. weszła w życie ustawa dotycząca uprawnień do zniżek dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego i zdobywających wiedzę o Polsce poza granicami kraju.

Legitymacje są wydawane przez konsulty – w Holandii przez Urząd Konsularny w Hadze.

DLA KOGO?

 • Dla uczniów (do 18 roku życia) którzy uczą się przedmiotów ojczystych w szkołach polonijnych*
 • Dla nauczycieli szkół polonijnych*

* Legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół:

  • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (czyli szkola-polska.pl). Wpis musi być aktualny, a szkoła zarejestrowana co najmniej 12 miesięcy
  • szkół w systemach oświaty innych państw,
  • sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  • szkół europejskich.

DO CZEGO UPRAWNIA LEGITYMACJA?

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów w Polsce:

 • 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
 • 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,
 • do muzeów,
 • do parków narodowych.

Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów w Polsce:

 • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,
 • do muzeów,
 • do parków narodowych.

Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data jej ważności.

Legotymacje nie zawiera zdjęcia i jest ważna jedynie z dokumentem tożsamości.

JAK OTRZYMAĆ LEGITYMACJĘ?

Rodzic lub opiekun prawny wypełnia wniosek o wydanie legitymacji (do pobrania ze strony ambasady: https://www.gov.pl/web/holandia/legitymacje-szkolna)

Wniosek poświadcza szkoła polonijna i składa w ambasadzie

Rodzic może indywidualnie wystąpić o legitymację, dołączając dokument potwierdzający naukę

Legitymacje należy odebrać osobiście w konsulacie – jeśli wniosek składała szkoła, odbiera je przedstawiciel szkoły i przekazuje rodzicom

Wydawanie takich dokumentów, jak również przedłużanie ich ważności, jest nieodpłatne.

JAK PRZEDŁUŻYĆ WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI?

Okres ważności to rok – w Holandii do 30 września kolejnego roku szkolnego

Procedura jest taka sama jak w przypadku wystąpienia o legitymację po raz pierwszy

Rodzic wypełnia wniosek (taki sam – zaznaczająć że prosi o przedłużenie), szkoła składa wnioski do konsulatu

DODATKOWE INFORMACJE:

Urząd Konsularny w Hadze:

https://www.gov.pl/web/holandia/legitymacje-szkolna

haga.konsulat@msz.gov.pl

Źródło: https://www.gov.pl/web/holandia/legitymacje-szkolna (data dostępu 2019)

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych