KOP

Kongres Oświaty Polonijnej to samorządna organizacja przedstawicieli oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. KOP jest ciałem konsultacyjnym, reprezentacyjnym i doradczym, mającym za zadanie wypracowywać koncepcje i rozwiązania wspierające rozwój oświaty polskiej za granicą, we współpracy z działającymi w Polsce instytucjami parlamentarnymi, rządowymi i pozarządowymi. Oficjalnie został powołany do życia przez I Zjazd w dniach 22-24 czerwca 2012 roku w Pułtusku.

Historia:
Pomysł stworzenia KOP pochodzi od działaczy oświatowych uczestniczących w kolejnych obradach Rady Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, którzy doszli do wniosku, że olbrzymie i bardzo zróżnicowane grono nauczycieli pracujących z młodzieżą polską poza granicami kraju, zasługuje na własny demokratyczny organ przedstawicielski, czyli na własną organizację samorządową, dostępną dla wszystkich i kierująca się zasadą partnerstwa i wzajemnego poszanowania. KOP wywodzi się w prostej linii od ROP. To w ROP znaleźli się inicjatorzy słynnego listu do p. Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall w odpowiedzi na projekt rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2010, w którym zupełnie pominięto polonijne szkoły społeczne.


Dokładne zawiązanie się nowo powstającej organizacji dokonało się w Sulejówku 26 marca 2011, gdzie zostało stworzone logo, nazwa organizacji i zredagowany pierwszy dokument: Protokół z zebrania założycielskiego grupy inicjatywnej Kongresu Oświaty Polonijnej. Dopiero w późniejszym czasie na różnych spotkaniach, przy rożnych okazjach podjęto decyzje dotyczące listy gości, miejsca i czasu pierwszego Zjazdu. We wrześniu 2011 r. w Krakowie przy okazji Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, w grudniu 2011 r. na spotkaniu ekspertów internetowego podręcznika Włącz Polskę w Raszynie, w maju 2012 na XII Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Chicago. Nie zawsze wszyscy byli obecni a większość istotnych spraw ustalono przez tysiące e-maili, telefonów i konferencji internetowych. Konsultacje związane ze Statutem trwały do ostatniej chwili i jeszcze w piątek przed wyjazdem do Pułtuska spod siedziby Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej w Warszawie drukowano nowy Statut. Wyzwanie logistyczne i organizacyjne a także finansowe, zostało przeprowadzone przez ludzi, którym oświata polonijna jest bliska sercu. Sekretarzem KOP został przedstawiciel FPSN: Tomasz Karawajczyk [przypis FPSN]

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych