Konkurs fotograficzny (do 30 września 2014)

Uwaga konkurs jest przedłużony. Zdjęcia można nadsyłać do 30 września 2014 roku.

image

Forum FPSN zaprasza wszystkie dzieci do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym pt „Polska oczami polonijnego dziecka”. Szczegóły w regulaminie pod spodem.

Regulamin Wakacyjnego konkursu fotograficznego 2014

„POLSKA OCZAMI POLONIJNEGO DZIECKA”

1. Organizatorem Konkursu jest Forum Polskich Szkół w Holandii
2. Fundatorem nagród jest Forum Polskich Szkół oraz sponsorzy
3. W konkursie mogą wziąść udział dzieci polonijne w wieku 3-15 lat mieszkające na terenie Holandii
4. Zadaniem uczestników Konkursu jest przesłanie swojej fotografii wykonanej w czasie wakacji 2014 w Polsce
5. Każde zdjęcie powinno być podpisane w następujący sposób :
– dane dziecka które wykonało zdjęcie : imię i nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania w Holandii, e-mail kontaktowy , – opis miejsca , miasto lub okolica, które widoczne jest na zdjęciu
6. Zdjęcia, max 3 należy przesyłać na e-mail:
konkursfotograficznyFPSN@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną na facebooku FPSN. Zdjęcia zostaną opublikowane na portalach FPSN
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7.09.2014. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni e-mailem a nagrody dla autorów nagrodzonych zdjęć zostaną wysłane pocztą.
8. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
• akceptuje niniejszy Regulamin;
• jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób na zdjęciu na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu:
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu
• udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas
• nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji.

Zobacz również Zwycięzcy Konkursu 2014

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych