Honorowe Odznaka za Zasługi dla Polaków i Polonii za Granicą dla Forum Polskich Szkół w Holandii

6 lipca 2023 w czasie I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą w Jachrance zostały wręczone nowe (ustanowione w 2023 roku) odznaczenia – Honorowe Odznaki za Zasługi dla Polaków i Polonii za Granicą. 
Miło nam poinformować, że Forum Polskich Szkół w Holandii znalazło się gronie organizacji wyróżnionych tym odznaczeniem. Uroczystego wręczenia dokonał minister Jan Dziedziczak w imieniu premiera RP Mateusza Morawieckiego w czasie inauguracji kongresu. Odznakę odebrała prezeska FPSN Agnieszka Lonska. 

Uhonorowani zostali:

 • Forum Polskich Szkół w Holandii,
 • Adam Chłopek – Prezes Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu,
 • Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce,
 • Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce,
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie,
 • Polonijna Organizacja Nauczycieli w Argentynie,
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”,
 • Polska Macierz Szkolna w Belgii,
 • Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii,
 • Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą w Wielkiej Brytanii,
 • Centrum Dyrektorów i Kadr Zarządzających polskich szkół w Wielkiej Brytanii „Edukator”,
 • Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech,
 • Polska Macierz Szkolna w Irlandii,
 • Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ,
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziękujemy za docenienie naszej pracy zwłaszcza, że otrzymane w tak zacnym gronie!

Zarząd FPSN pragnie gorąco podziękować wszystkim szkołom członkowskim, kadrze i zarządom szkół, osobom z naszego środowiska, byłym członkom zarządu FPSN. To co robimy to praca zespołowa i wiele lat wspólnej pracy! FPSN istnieje 27 lat, cieszymy się że nasza praca została zauważona.O odznace: Odznakę stanowi medal o kształcie sugerującym kontury Polski w postaci kwiatów dwóch róż – białej i czerwonej z nałożonym pośrodku srebrnym wizerunkiem orła. Róże wyrażają wdzięczność, szacunek i pamięć. Na odwrotnej stronie umieszczono napis „ZASŁUŻONY DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ”.
Odznaka może być nadawana obywatelom polskim, cudzoziemcom oraz krajowym i zagranicznym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Nadaje ją Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, posłów, senatorów, ministrów, kierowników urzędów centralnych, a także kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to odznaka resortowa, nadaje ją Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP.
Zasługi kwalifikujące do otrzymania odznaki, to m.in. umacnianie polskiej tożsamości narodowej oraz wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków za granicą, aktywizacja środowisk i budowa propolskiego lobby za granicą, umacnianie więzi polskiej społeczności.

Relacja z uroczystości wręczenia: https://irjp.gov.pl/kongres2023/kongres2023_dzien2.phpWięcej o odznace: https://www.gov.pl/web/polonia/nowa-odznaka-za-zaslugi-dla-polonii-i-polakow-za-granica-honorowe-zadoscuczynienie-dla-20-milionowej-spolecznosci-polskiej-na-swiecie

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych