Festiwal Poezji Marii Konopnickiej

XX Jubileuszowy Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej

Pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

Przedbórz – Góry Mokre, 11 – 16 sierpnia 2011 r

Konkurs  przeprowadzony  zostanie  w  dwóch  kategoriach: recytacji, poezji  śpiewanej. W  konkursie  oceniane  będą  wyłącznie  występy  amatorów. Warunkiem  udziału  w  turnieju  recytatorskim  jest  wykonanie  2  wybranych  utworów  poetyckich  Marii  Konopnickiej  w  języku  polskim. Prezentacja  utworów  nie  powinna  przekroczyć  10  minut.

Warunkiem  udziału  w  turnieju  poezji  śpiewanej  jest  wykonanie  2  utworów  opartych  na  tekstach  Marii  Konopnickiej  (dopuszcza  się  wykonanie  w  języku  swojego  kraju).
Laureaci  nagród  głównych  z  2  ostatnich  lat  nie  będą  oceniani  przez  jury. Uczestnicy  oceniani  będą  w  4  kategoriach  wiekowych:

  • do  15  lat  (dzieci)
  • powyżej  15  lat  (młodzież)
  • dorośli
  • zespoły (do  10  osób)

Uczestnicy  przyjeżdżają  do  Polski  na  koszt własny,  bądź  instytucji  delegujących. W dn. 11.08.2011 r. z Warszawy oraz z Medyki i Przemyśla zorganizowany będzie przyjazd uczestników autokarami do Przedborza i powrót w dn. 16.08.2011 r. Prosimy o informację skąd uczestnik /grupa/ będzie odjeżdżać /pkt. 10 w karcie zgłoszenia/. W  Festiwalu  uczestniczyć  mogą  również  goście  z  zagranicy  czasowo przebywający w  Polsce. Organizatorzy  zapewniają  bezpłatne  wyżywienie,  zakwaterowanie  oraz udział  w  imprezach  towarzyszących. Laureaci  konkursu  otrzymują  nagrody  pieniężne  i  rzeczowe. Istnieje  możliwość  zaprezentowania  –  poza  konkursem – swoich  własnych utworów,  bądź programów  artystycznych  podczas  imprez  towarzyszących. W załączeniu karta zgłoszenia, której wypełnienie i przesłanie w terminie do 15 lipca 2011 r. jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festiwalu. Po tym terminie zgłoszenia oraz zmiany nie będą przyjmowane przez organizatorów. Zgłoszenia  można  przesłać  również  za  pośrednictwem  ambasad  lub konsulatów. Wszelkich  informacji  udzielać  będzie  Biuro Festiwalu w MDK w Przedborzu

Małgorzata  Błaszczyk
tel.: 0048 48-44 781-25-15
fax 0048 781-21-80
e-mail: mdk_przedborz(at)o2.pl

Władysław  0barzanek
tel.: 0048 48-44 781-25-15
e-mail: tmk_przedborz(at)o2.pl

Przyjazd  uczestników do Przedborza  dn. 11.08.2011 r.  odjazd dn. 16.08.2011 r.

Karty  zgłoszenia  prosimy  kierować  na  adres:

Miejski Dom Kultury
ul. Rynek 15
97570 Przedbórz
Polska

regulamin konkursu (do pobrania w formie pdf)

Serdecznie zapraszamy

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych