PS Schiedam projekt Erasmus + Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu

W Schiedam odbył się zjazd w ramach programu Erasmus + „Polska szkoła na emigracji.Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”.

Polska Szkoła Schiedam, która uczestniczy w programie była gospodarzem spotkania. W programie uczestniczą nauczyciele z 7 państw – Belgii, Litwy, Anglii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii oraz Polski.

Kilkudniowe spotkanie w Holandii to m.in. warsztaty dla nauczycieli polonijnych, lekcje pokazowe, spotkania integracyjne i zwiedzanie.

W piątek w rozpoczęciu zjazdu uczestniczyły Małgorzata Lubbers-Dąbrowska i Katarzyna Kiszkiel, otwierając m.in. wystawę organizowanego przez nas konkursu „Polska w Obiektywie Polonijnego Dziecka”, którą przez dwa dni mogli oglądać uczestnicy Erasmusa.

W sobotę Polska Szkoła Schiedam zaprosiła uczestników zjazdu i gości na spotkanie integracyjne, przedstawiając między innymi prezentację o zwyczajach i tradycjach holenderskich. Kadra szkoły zaprezentowała etiudę teatralną „Pani Twardowska” inaugurując tym samym obchody 15 lat działalności szkoły. Gościem spotkania była Agnieszka Lonska.

Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii gratuluje Polskiej Szkole w Schiedam doskonale zorganizowanego wydarzenia! Życzymy owocnych dalszych spotkań w ramach programu Erasmus. Szczególne podziękowania składamy prezesce zarządu Magdalenie Domańskiej van Dijk, która od 15 lat aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem działa w Fundacji Quo Vadis Niderlandzko-Polskim Centrum Kultury i Edukacji a także Agacie Hiller i Annie Nowak, członkiniom obecnego zarządu.

Zjazd Erasmus+ Polska Szkoła Schiedam

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych