Dyktando Polonijne 2020 w Beneluksie

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Hadze zaprasza do udziału w Polonijnym Konkursie Ortograficznym „Dyktando Polonijne 2020 w Beneluksie”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Organizatorem Polonijnego Konkursu Ortograficznego jest Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli we współpracy z Wydziałem Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Hadze oraz Szkołą Polską im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii i Polską Macierzą Szkolną w Belgii.
 
Tegoroczna edycja Konkursu skierowana jest do dzieci w wieku od 9 do 18 roku życia.
Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
·        Grupa I (od 9 do 11 lat)
·        Grupa II (od 12 do 14 lat)
·        Grupa III (od 15 do 18 lat)
 
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół i placówek oświaty polskiej i polonijnej oraz indywidualnie zgłoszeni uczestnicy z krajów Beneluksu.
 
Ze względu na ogólnoświatową sytuację pandemiczną w tegorocznej edycji Konkursu każda ze szkół otrzyma możliwość zgłoszenia maksymalnie 3 uczestników „Dyktanda Polonijnego 2020” (maksymalnie po 1 osobie z każdej grupy wiekowej).
 
Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa wraz z końcem dnia 23 listopada 2020 roku.

Szkoły i placówki edukacyjne zobowiązane są do samodzielnego przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji w celu wyłonienia uczestników zgłaszanych do Polonijnego Konkursu Ortograficznego. Organizator nie zapewnia tekstów dyktanda do przeprowadzenia tego etapu konkursu.
 
Konkurs w poszczególnych placówkach odbędzie się  w dniach 25 i 28 listopada 2020 r.
 
Dla Polonijnego Mistrza i Pierwszego Polonijnego Wicemistrza Ortografii Polskiej, w każdej grupie wiekowej, przewidziane są nagrody w postaci piór przekazanych przez Małżonkę Prezydenta RP Panią Agatę Kornhauser-Dudę.
 
W załączeniu przesyłamy Regulamin Polonijnego Konkursu Ortograficznego. Równocześnie zwracamy się z prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie wśród Polonii informacji o konkursie „Dyktando Polonijne 2020 w Beneluksie”.
 
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Hadze mailem: haga.konsulat@msz.gov.pl lub z Kierownikiem Szkoły Polskiej im. Generała Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii Panią Moniką Pruska pod numerem: +32 475 96 51 58.

Regulamin-Dyktando Polonijne 2020 w Beneluksie

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych