Do czytania online „Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii”

E-magazyny dla polonijnych dzieci i młodzieży: „Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii”

W 2021 roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga ma zaszczyt i przyjemność realizować projekt dla polonijnych dzieci i młodzieży na całym świecie dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. W ramach projektu ukazują się dwa e-magazyny:

„Cogito dla Polonii” to e-magazyn dla polonijnej młodzieży w wieku 12–19 lat. Pokazuje ich świat, pasje, inspiracje. Tutaj młodzi, nastoletni polonijni twórcy mogą debiutować, przysyłać swoje teksty. W każdym e-wydaniu publikowane są wywiady, reportaże z życia młodej Polonii. Prezentowane są ciekawe publikacje związane z Polską i Polonią z całego świata, pokazujące, że poza granicami kraju młodzi Polacy kultywują tradycje i pamięć o ojczyźnie, dbają o dziedzictwo narodowe. Tematyka e-wydań dotyczy też inicjatyw szkół polskich oraz stowarzyszeń polonijnych, są też bogate materiały poświęcone nauce języka ojczystego, polskiej literaturze, historii i kulturze.

„Kumpel dla Polonii” to bezpłatny e-magazyn dla dzieci polonijnych w wieku 6−10 lat. Jest nie tylko „kumplem” dzieci, ale i pomaga im pokochać język polski, odkryć polską przyrodę, poznać polską kulturę i historię. To miejsce inspiracji, źródło ciekawych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez rodziców dzieci polonijnych oraz przez nauczycieli, bibliotekarzy w trakcie zajęć w szkołach polonijnych lub w innych instytucjach polonijnych.

Oba tytuły są udostępniane bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej i Wirtualnym Muzeum Polonii.

„Cogito dla Polonii”
Pierwszy numer: http://www.pbc.uw.edu.pl/16985/1/CdP_1_2021.pdf
Drugi numer: http://www.pbc.uw.edu.pl/16993/1/CdP_2_2021.pdf

Wszystkie e-wydania „Cogito dla Polonii” dostępne są bezpłatnie:

http://www.pbc.uw.edu.pl/14317/1/Cogito.html
http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1209

„Kumpel dla Polonii”
Pierwszy numer: http://www.pbc.uw.edu.pl/16986/1/KdP_1_2021.pdf
Drugi numer: http://www.pbc.uw.edu.pl/16995/1/KdP_2_2021.pdf

Wszystkie e-wydania „Kumpla dla Polonii” dostępne są bezpłatnie:

http://www.pbc.uw.edu.pl/14318/1/Kumpel.html
http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=2356

Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Koordynator projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina
„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.”
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych