Dzień Nauczyciela 2010

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć – powiedział Albert Einstein.

Wyjątkową cechą nauczyciela jest jego zapał w przekazywaniu wiedzy w taki sposób, żeby zachęcić a nie zniechęcić do nauki. Ten wyjątkowy zawód doczekał się swojego święta w czasach komunistycznych i trwa ono po dzień dzisiejszy. Dzień Edukacji Narodowej w Polsce popularnie nazywany Dniem Nauczyciela jest upamiętnieniem rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku. Od 1972 roku jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego.

Forum Polskich Szkół w Niderlandach (www.fpsn.nl) zrzesza jedenaście społecznych szkół, gdzie odbywa się nauka języka polskiego w sobotnie poranki dwa razy w miesiącu w różnych częsciach Holandii. Ta organizacja pozarządowa silnie związana z oświatą polonijną, stara się w Dniu Edukacji Narodowej zaakcentować rolę nauczyciela społecznego. Tegoroczne obchody, które miały miejsce w restauracji Grandcafé Zuiderkroon w Rotterdamie upłynęły w tematyce Chopenowskiej.

fot. S. Żaczkiewicz

Uroczystość rozpoczął życzeniami wszelkiej pomyślności Prezes Forum Stefan Żaczkiewicz. Wielokrotnie podkreślał jak wielkie rzeczy dokonuje się w tym małym dziele jakim jest nauczanie języka polskiego. Następnie Konsul Ambasady w Hadze, Leszek Rowicki wyraził podziw dla pracy społecznej jak również życzył pomyślności w realizacji tego dzieła.

Na spotkanie przybyli również specjalnie zaproszeni goście z Polski. Swoją obecnością zaszczyciła Nas Pani Grażyna Czetwertyńska z Uniwersytetu Warszawskiego, która jest naukowym koordynatorem programu MEN związanego z wprowadzaniem ram programowych do szkół polonijnych. W swoich życzeniach Pani Grażyna akcentowała nasz entuzjazm i zapał, a także wyjątkową rolę jaką spełnia nauczyciel społeczny angażujący się całym sercem i krzewiący patriotyzm z dala od ojczyzny. Zaprosiła wszystkich do czynnego udziału w nieustannym tworzeniu ram programowych.

Uwieńczeniem i podsumowaniem tej oficjalnej części obchodów był inauguracyjny wykład przedstawiciela Sejmu RP o “Czarodziejskim zadaniu nauczyciela polonijnego”. A tym specjalnym gościem była Pani poseł Joanna Fabisiak, która od lat związana z organizacjami polonijnymi, stara się Nas wspierać biorąc czynny udział m.in. w pracach Komisji Łączności z Polakami za Granicą. W swoim wykładzie wielokrotnie podkreślała naszą magiczną funkcję nauczyciela polonijnego. Dzieci przychodzące na zajęcia trzeba czymś oczarować, żeby chciały przychodzić same od siebie a nie tylko z woli rodziców. Mocno zaznaczała potrzebę zagłębiania się w tajniki języka polskiego, żeby nauczać z pasją i tę pasję zaszczepiać w dzieciach.

W drugiej części spotkania zgromadzeni nauczyciele i zaproszeni goście mogli wysłuchać niepowtarzalnego koncertu muzyki wokalnej w wykonaniu młodych warszawskich artystów Artura Rożka- baryton i Anastasii Levendovskaia – fortepian. Koncert odbył się między innymi dzięki współpracy Niderlandzko – Polskiego Centrum Kultury i Edukacji w Rotterdamie z Ambasadą RP w

Hadze, która była sponsorem tego koncertu. Na repertuar koncertu złożyły się głównie liryka wokalna Fryderyka Chopina oraz pieśni Stanisława Moniuszki i Mieczysława Karłowicza. Koncert był dla wszystkich niepowtarzalną szansą zapoznania się ze stosunkowo mało znaną spuścizną wokalno- fortepianową Fryderyka Chopina. Prowadząca cały ten blok Agata Bartnik, nauczyciel ze szkoły im. H. Sienkiewicza w Rotterdamie przy Centrum Kultury i Edukacji (www.edukacja-kultura.nl), przygotowała mały quiz muzyczny dla obecnych nauczycieli. Mini konkurs wiedzy z zakresu muzyki klasycznej. Szkoły, które zajęły pierwsze trzy miejsca, otrzymały symboliczne nagrody w postaci: kredy, kredek i plasteliny. Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej zwieńczył wspólny obiad i wymiana doświadczeń w luźnych rozmowach.

Być nauczycielem z powołania to wielki dar, być przykładem dla ludzi młodych to misja.

Tomasz N. Karawajczyk

Członek Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii

ds. Public Relations

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych