Szkoły poszukują wolontariuszy

Forum20_ Enchede_Polskie Szkoły Sobotnie w Holandii, podobnie jak w innych krajach to szkoły społeczne tworzone przez stowarzyszenia,  fundacje, organizacje non-profit. Nauka w szkołach nie jest obowiązkowa, to zajęcia uzupełniające dla polonijnych uczniów, którzy obowiązek szkolny realizują w niderlandzkich placówkach. Szkoły polonijne uczą przedmiotów ojczystych. Program nauczania budowany jest w oparciu o Podstawę Programową dla uczniów Polonijnych za Granicą. Szkoły nie podlegają jednak nadzorowi MEN co oznacza, że mają dużą swobodę w dostosowaniu treści programowych do rzeczywistych potrzeb swoich uczniów.

Szkoły nie generują zysków, utrzymują się ze składek członkowskich, darowizn oraz niewielkich dotacji. Nie otrzymują subwencji oświatowych, mogą jedynie starać się o dofinansowanie swojej działalności w ramach konkursów projektowych dla Polonii. Finansowanie nie jest więc ani stałe, ani pewne.

Działalność szkół nie byłaby więc możliwa gdyby nie wolontariusze, którzy z wielkim zaangażowaniem poświęcają swój czas aby prowadzić z dziećmi w szkołach zajęcia.

Wolontariat to praca bez wynagrodzenia, ale nie bez korzyści. Praca w polskich szkołach sobotnich daje możliwość rozwoju zawodowego, pozwala odkryć własne talenty i możliwości. Dla  nauczycieli polonijnych szkól Forum Szkół Polskich organizuje szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje. Nasi nauczyciele mają także możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursach on-line prowadzonych m.in. przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Chętni mogą również zapisać się na wakacyjne szkolenia lub staże w Polsce. FPSN organizuje również spotkania okolicznościowe, wyjazdy oraz konkursy dla nauczycieli.

Wolontariusze mogą również otrzymać od szkół umowy o wolontariat w języku niderlandzkim lub polskim. Praca zostaje więc oficjalnie udokumentowana, co naturalnie ma znaczenie przy poszukiwaniu pracy.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem w Polskich Szkołach Sobotnich?

Korzyści:

– możliwość uczestniczenia w warsztatach dla nauczycieli polonijnych w Holandii lub w Polsce

– możliwość bezpłatnego uczestnictwa w dokształcających kursach on-line organizowanych m.in. przez ORPEG

– szansa na odkrycie własnych możliwości i talentów

– utrzymanie kontaktów z branżą oświatową, szansa na rozwój zawodowy

– wykonywanie pracy bardzo potrzebnej i cenionej, szkoła dla naszych uczniów nie jest obowiązkiem, w zajęciach uczestniczą tylko Ci którzy tego chcą i sa dobrze zmotywowani

– umowa o wolontariat jaka otrzymują wolontariusze jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym pracę

– praca jako wolontariusz to świetne uzupełnienie CV

– nowe kontakty z Polonią, organizacjami polonijnymi oraz niderlandzkimi

– możliwość rozwoju osobistego i zawodowego:

praca w szkołach jest pracą gdzie ceniona jest kreatywność, plastyczność, samodzielność, ale i praca w zespole

– budowanie warsztatu nauczyciela, zbieranie doświadczenia w kontakcie z dziećmi i  uczeniu ich

– okazja do poznania wielu pozytywnych osób, innych wolontariuszy, nauczycieli, rodziców
– okazje do wspólnych wyjazdów integracyjnych i poznania polonijnych wolontariuszy z całej Holandii
– możliwość wykorzystywania swojej wiedzy ze studiów w praktyce
– realizowanie się w różnych dziedzinach zawodowych w ramach działalności szkoły

Forum Polskich Szkół w Holandii zrzesza obecnie 17 szkół z całej Holandii. Zainteresowanych pracą prosimy o bezpośredni kontakt z wybraną szkołą. Pełna lista szkół znajduje sie na naszej stronie www.fpsn.nl
W tej chwili nowych wolontariuszy poszukuje:

Polska Szkoła w Amsterdamie

Polska Szkoła Breda 

Polska Szkoła w Oss

 

 

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych