„Oczarowani zamkami”

„Oczarowani  zamkami”

Oczarowani zamkami regulamin

Cel konkursu:

-wzbudzanie zainteresowania historią, kulturą oraz krajobrazem krajów europejskich,

– integracja kulturowa po przez przenikanie się kultur, postaw i wartości,

– uwrażliwienie na piękno wyjątkowych zabytków architektury jakimi są zamki,

– kształtowanie emocjonalnego stosunku do zamków i potrzeby ich ochrony.

Adresat konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży krajów europejskich w wieku

od 7 do 19 lat. Uczestnicy konkursu plastycznego swoje prace mogą przygotowywać

w szkołach, placówkach kulturalno-oświatowych i innych ośrodkach kultury, a także indywidualnie.

Przedmiot konkursu:

Jedna praca przedstawiająca dowolny zamek w kraju zamieszkania uczestnika.

Technika prac:

Malarstwo, rysunek, grafika.

Prace muszą być wykonane samodzielnie i nie przedstawiane na innych konkursach.

Format prac nie większy niż A3.

Prac konkursowych nie należy oprawiać.

Prace powinny zawierać następujące informacje:

– imię, nazwisko i wiek autora,

– dokładny adres placówki w której praca została wykonana,

– imię i nazwisko opiekuna,

– miejscowość i nazwę przedstawionego zamku,

– wyrażenie zgody na wykorzystanie pracy do materiałów towarzyszących konkursowi,

promujących Dział Edukacji i Promocji Muzeum lub innych związanych z zamkami.

Organizacja:

Prace należy przesłać do 30 czerwca 2011 r. na adres:

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Dział Edukacji i Promocji

Ul. Zamkowa 8

32 – 020 Wieliczka

POLAND

Z dopiskiem „Oczarowani Zamkami”

Eliminacje:

Odbędą się na początku sierpnia 2011 roku. Jury składające się ze specjalistów z zakresu historii sztuki, plastyki oceni nadesłane prace w trzech kategoriach wiekowych:

1.     7 do 10 lat

2.     11 do 15 lat

3.     16 do 19 lat

W tych kategoriach zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe, a najlepsze prace pojawią się na wystawie pokonkursowej.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi 14 października 2011 r.

w Zamku Żupnym w Wieliczce.

( nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani listownie)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

– przejęcia prac na rzecz Muzeum,

– wyboru najciekawszych prac na wystawę pokonkursową,

– reprodukcji prac w prasie i wydawnictwach, oraz na stronie internetowej Muzeum.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Nauczycieli, opiekunów prosimy o zainteresowanie swoich podopiecznych konkursem i pomoc organizacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać od organizatora i pomysłodawcę

konkursu – Dział Edukacji i Promocji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

tel. 048 12 289 16 33,

e – mail: edukacja(at)muzeum.wieliczka.pl

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję

Forum w mediach społecznosciowych