Verslag van de vergadering van de Consultatie Raad van Poolse organisaties in de Ambassade van de Poolse Republiek in den Haag

31 januari 2017 vond een ontmoeting plaats van de Consultatie Raad van Poolse organisaties met gasten uit Polen: Jan Dziedziczak – Staatssecretaris van de Buitenlandse Zaken van Polen, Mateusz Stąsiak – directeur van het departement van de Samenwerking met Poolse organisaties en Polen in het buitenland. De aanwezigen waren: vertegenwoordigers van de Poolse organisaties in Nederland die zich onder andere bezighouden met de Poolse educatie: Agnieszka Lonska bestuurder van het Forum van Poolse Scholen in Nederland en van de Stichting Osstoja uit Brabant, Bożenia Kopczyńska, bestuurder van de stichting Pools educatie- en cultuurcentrum de Locomotief uit Amsterdam en Anna Machalica van het Consultatiepunt voor scholen in Den Haag.

Tijdens de ontmoeting werden enkele punten besproken met betrekking tot de situatie van de Poolse organisaties en Polen in Nederland. Met name betreffende de arbeidsmarkt, het beeld van Polen en de Republiek Polen alsmede de kwestie van minderjarige Polen die in Nederland wonen. Het is dus niet verwonderlijk dat men een groot deel van de tijd aan de door de Poolse organisaties gegeven educatie heeft geschonken.

De heer Dziedziczak benadrukte dat “het zorgen voor de educatie van hier verblijvende Poolse kinderen de belangrijkste missie is van de Poolse organisaties in Nederland. Hoe kunnen we die kinderen bewust maken van het belang van de Poolse taal? Door het kind serieus te nemen, met respect te behandelen, keuze te geven wat hij/zij met zijn/haar toekomst kan doen (…). De presidentiële wet over de korting voor het openbaar vervoer voor kinderen en voor leraren van de Poolse organisaties is het bewijs hiervoor dat wij dat wat jullie hier doen hoogachten”

Tijdens de ontmoeting werd ons verteld dat we op de praktische vertaling van deze wet (dus een vervoerdocument) moeten wachten. Niettemin is ons beloofd dat wij nog voor de zomervakantie via het consulaat deze documenten/ bewijzen zouden kunnen aanvragen. Het is nu al bekend dat deze ID-documenten/ schoolbewijzen niet identiek zullen zijn aan deze in Polen. Wel zullen ze dezelfde bevoegdheden geven zoals bij voorbeeld een korting in het openbaar vervoer.

Er is ook het feit benoemd dat de regering van plan is een verandering in de politiek, betreffende de door de Poolse organisaties gegeven educatie door te voeren. Men heeft ons er wel van verzekerd dat wij een partner en niet een rekestrant zullen zijn, of nog erger dat Polen ons als een probleem zal zien. De stem van de Poolse organisaties zal worden gehoord. Men heeft onder andere daarom het idee bedacht om een representant van de Poolse organisaties van over de hele wereld het Senaat in te loodsen. Deze representant wordt uit een gezamenlijke verkiezingslijst gekozen waarop in het buitenland wonende Polen zullen staan. Deze lijst zou een verkiezingslijst uit Warschau vervangen.  

De vertegenwoordigers van de Poolse organisaties hebben ook over de samenwerking tussen hun organisaties gepraat. De meerderheid van de aanwezigen was het er over eens dat zij elkaar goed kennen en vaker samenwerken. Ieder houdt zich met hun interessegebied bezig, maar er zijn genoeg gezamenlijke evenementen waarvan enkelen zelfs samen worden georganiseerd. Iedereen doet zijn best positief te denken en met daden het goede beeld van Polen en de Poolse mensen die hier wonen te bevestigen.

 

FPSN, text Agnieszka Lonska, vertaald uit het Pools door Marta van Vliet-Sokołowska

 

voor poolse versie van dit artikel klik hier

Nasze wydarzenia

Wierszowisko

Dla rodziców

Jeśli szukacie państwo pomocy czy porady na temat szkolnictwa w Holandii skontaktujcie się z Mentorem w swojej okolicy. Mentor

Wspieramy akcję